Titulka » Titulní strana Pospolu » Kráčíme POSPOLU » Personální zajištění spolupráce » Učitel odborného výcviku a praktického vyučování na pracovišti

Učitel odborného výcviku a praktického vyučování na pracovišti

 

Dalším způsobem, jak zajistit kvalifikovanou výuku praktického vyučování, je účast učitele odborného výcviku a praktického vyučování se žáky přímo v reálném pracovním prostředí, a to buď při plnění zakázek (doplňková činnost školy), nebo na pracovištích firem, kde dochází společně se žáky k plnění výrobního programu firmy. Tím odpadá firmě povinnost zapojit do výuky žáků instruktora. Tento model je možný pouze v případě, že se výuky ve firmě účastní více žáků – skupina.

Ve firmách s větším počtem žáků  na pracovišti může roli instruktora plnit např. problematiky znalý bývalý pracovník firmy, který má zájem se žákům věnovat.

Další osoby zajišťující spolupráci mezi školou a firmou

Pro užší rozvoj spolupráce školy a firmy v rámci projektu nyní definujeme další pojmy, zde uvádíme další osoby, které mají své místo při spolupráci škol a zaměstnavatelů: odborník z praxe, koordinátor spolupráce a garant spolupráce (viz také Slovníček pojmů).

Komentáře

Prozatím nebyly vloženy žádné komentáře

Nový komentář