Rozvoj odborných kompetencí pedagogů

Zkušenosti z realizovaných projektů ukazují (např. z projektů IQ Industry, Pospolu, Stáže ve firmách 2Kurikulum S, HelpTech atd.), že pro učitele odborných předmětů i učitele odborného výcviku je prospěšné absolvovat stáže ve firmách a v provozech. Získávají tak kontakt s moderními technologiemi a mohou tyto poznatky lépe přenášet do výuky na základě vlastní zkušenosti.

Doporučujeme

 

… školám a firmám společně vytvářet takové podmínky, aby bylo umožněno učitelům tyto stáže uskutečnit. Např. ze strany firem vypisovat místa na stáže pro učitele. Tuto činnost by měly koordinovat příslušné profesní organizace. Zjištění ukazují, že největší překážkou realizace stáží pro učitele je zajištění výuky v době jejich nepřítomnosti a financování suplovaných hodin a také ubytování učitelů v místě stáže a jeho financování. Financování těchto stáží navrhujeme společné, tedy výdaje spojené s uvolněním učitele, jeho cestovné atd. hradí škola (suplování, mzda učitele, cestovní výdaje), náklady s pobytem učitele ve firmě hradí firma (náklady na mentora, vzdělávací materiály atd.). Nebo jinak na základě dohody obou stran či zvyklostí profesních organizací. Možností je i využití projektů či grantů vyhlašovaných různými subjekty.

Absolvovanou stáží lze přispět ke zvyšování kvalifikovanosti učitelů v rámci předpokládaného kariérního řádu. Navrhujeme při přípravě a realizaci stáží pro učitele využít i v domácím prostředí systému ECVET jako potvrzení tzv. vnitrostátní mobility s možností osvědčení validovaných výsledků stáže 8). Tyto možnosti byly ověřeny v projektu Pospolu.

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 
Řada učitelů nemá dlouhodobější zkušenost s reálným pracovním prostředím, po získání potřebné odborné kvalifikace začali rovnou vyučovat. V praxi naší školy proto požadujeme, aby se učitelé dále vzdělávali formou školení, seminářů, aktivním členstvím v asociacích (Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Česká barmanská asociace, Asociace hotelů a restaurací), účastí na soutěžích a prezentacích. Snažíme se, aby pokud možno vyjížděli do zahraničí, kde přímo pracují ve svém oboru. Zde narážíme na problém, kterým je nízká jazyková vybavenost učitelů. Zaměstnavatel chce většinou člověka, který nemusí plynule hovořit, ale alespoň rozumí informacím ze své práce. I proto máme na škole „kroužek“ anglického jazyka. Pokud se někomu podaří získat grant na další vzdělávání např. do Francie nebo Itálie, věnují se mu vyučující jazyků tak, aby byl co nejlépe připraven na pobyt v daném cizojazyčném pracovním prostředí.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) Více viz Modul Pospolu na Metodickém portále pospolu.rvp.cz.

Komentáře

Prozatím nebyly vloženy žádné komentáře

Nový komentář