Odborník z praxe ve škole

Pro přenos nových poznatků z terénu do prostředí výuky ve školách je žádoucí využívat i vstupy odborníků z praxe, zástupců zaměstnavatelské sféry, do výuky. Odborník z praxe prezentuje některá témata nebo jejich části, doplňuje pohled o vlastní zkušenosti a pohled firemní praxe. Může doplnit teoretickou výuku např. formou přednášky, nebo praktickými ukázkami výuku realizovanou ve školním nebo modelovém pracovním prostředí. 

Je žádoucí, aby odborník z praxe byl zapojen při ukončování studia u maturitních a závěrečných zkoušek. 

Jeho odborné vzdělání je předpokladem pro vstup do teoretického nebo praktického vyučování ve škole. Tento předpoklad je dán dosaženými zkušenostmi, absolvovanými profesními kurzy a získanými dovednostmi a poznatky apod., jejichž certifikáty se odborník z praxe prokazuje řediteli školy.

Role odborníka z praxe

Požadované kompetence odborníka z praxe v odborném vzdělávání: 

  • orientuje se v problematice odborného vzdělávání;
  • má vlastní zkušenost v oboru, kterou je ochoten a schopen žákům předat;
  • přispívá k motivaci žáků k výkonu zvoleného oboru vzdělání;
  • při posuzování témat závěrečné zkoušky vychází nejen z potřeb profese, ale i ze znalosti reálných možností odborných škol a schopností žáků oborů vzdělání s výučním listem;
  • je seznámen s učebními dokumenty (RVP) příslušného oboru vzdělání, resp. kvalifikačními standardy kvalifikací, ke které obor směřuje, a právními předpisy k ukončování vzdělání v oborech středního vzdělání (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění; vyhláška č. 47/2005 Sb., v platném znění (v r. 2014 novelizována); vyhláška 177/2009 Sb., v platném znění);
  • je seznámen s konceptem jednotné závěrečné zkoušky a profilové části maturitní zkoušky v daném oboru.

Komentáře

Prozatím nebyly vloženy žádné komentáře

Nový komentář