Titulka » Titulní strana Pospolu » Víte, co děláme

Víte, co děláme

Podpora spolupráce škol a firem

V Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV) všestranně pomáháme rozvíjet všeobecné, odborné, umělecké a jazykové vzdělávání a podporujeme školy v oblasti pedagogicko-psychologického, výchovného a kariérového poradenství a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Velkou pozornost věnujeme kvalitě poskytovaného vzdělání a úrovni absolventů – připravili jsme například novou závěrečnou zkoušku pro žáky učebních oborů s využitím jednotných zadání, která umožňují sjednotit úroveň závěrečných zkoušek na různých školách.

S důrazem na zkvalitnění odborné přípravy absolventů podporujeme také spolupráci středních škol a zaměstnavatelů. Jako partneři Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsme se od prosince 2012 do října 2015 podíleli na realizaci projektu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (Pospolu). Do aktivit projektu se zapojili také zaměstnavatelé a zástupci veřejné sféry ve školství, kteří tvořili třináctičlennou komisi sociálních partnerů.

Cílem projektu financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR bylo především navrhnout systémové změny, které povedou k efektivnější a snadnější spolupráci škol a zaměstnavatelů. Přehled systémových doporučení projektu Pospolu, která vznikla na základě diskusí se sociálními partnery a v praxi je ověřila síť 38 škol a 115 aktivních zaměstnavatelů, firem i dalších subjektů, najdete na adrese http://pospolu.rvp.cz/doporuceni. Přehledný souhrn činností v projektu včetně jeho výstupů naleznete v Souhrnné závěrečné zprávě.

V projektu Pospolu jsme vytvořili také řadu užitečných nástrojů pro usnadnění plánování, realizace a vyhodnocení spolupráce konkrétních středních škol a zaměstnavatelů.

Nástroje na podporu spolupráce škol a zaměstnavatelů

Pospolu a RPTV 

Pospolu jako systémový projekt pro veškeré střední odborné školství s větším zaměřením na technické obory vzdělání se aktivně zapojil do kampaně Roku průmyslu a technického vzdělávání (RPTV).

Vše o zapojení projektu Pospolu do kampaně RPTV najdete zde.

 

RP_horz_universal_B_CMYK.jpg

Registrace k odběru novinek

K odběru novinek z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů se můžete přihlásit zde: 

registrace.jpg

Kontakt

korespondenční adresa projektu:

Národní ústav pro vzdělávání

Weilova 1271/6, Praha 10, 102 00

e-mail projektu: pospolu.info@nuv.cz