Titulka » Titulní strana Pospolu » Kráčíme POSPOLU » Spolupráce škol a zaměstnavatelů » Přínosy spolupráce škol, podniků a dalších zaměstnavatelů

Přínosy spolupráce škol, podniků a dalších zaměstnavatelů

 

Základním posláním projektu Pospolu bylo upozornit na to, že spolupráce školy a firmy je nutností, která musí být žákům umožněna, aby po ukončení vzdělávání měli konkrétnější vazbu na trh práce, získali jasnější představu o povolání, kterému se v budoucnu budou věnovat, rozvíjeli při pobytu ve firmě klíčové (jinak řečeno měkké) kompetence, ke kterým jsou ve škole vedeni. Na spolupráci škol a firem v projektu Pospolu pohlížíme zejména jako na spolupráci konkrétních lidí – žáků, učitelů a odborníků z praxe, kteří se v reálném pracovním prostředí navíc stávají instruktory při konkrétním odborném výcviku či odborné praxi. Vztahy mezi účastníky spolupráce školy a podniku ukazuje následující schéma:

Vztahy mezi účastníky spolupráce školy a podniku

Zkratky ve schématu
PMZ: Profilová část maturitní zkoušky; ZZ: závěrečná zkouška (viz také Slovníček pojmů)

Vybrané aspekty spolupráce

 

Komentáře

Prozatím nebyly vloženy žádné komentáře

Nový komentář