Hodnocení spolupráce

Nezastupitelné místo v procesu spolupráce škol a zaměstnavatelů má její vyhodnocení. Nejedná se tedy o hodnocení konkrétního žáka, resp. hodnocení výsledků jeho působení ve firmě v průběhu praktického vyučování, předmětem tohoto hodnocení je jiná úroveň spolupráce. 

Nástroje hodnocení
a) zpětnovazební dotazník 7)
b) rozhovory zainteresovaných

Následující schémata vyjadřují základní principy užití obou nástrojů:

Základní principy užití nástrojů hodnocení--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Například dotazník pro žáky by měl obsahovat otázky, které se týkají žákova pracovního zařazení během praxe, co se naučil, co se mu líbilo/nelíbilo, zda byla praxe přínosná obsahově, zda byla doba praxe dostatečně dlouhá apod. Naopak zpětnovazební dotazník pro firmy by měl zjišťovat, jak jsou žáci vybaveni v oblasti teorie z hlediska potřeb firmy, jak si žáci při praxi počínali, jakou práci jim lze svěřit a nakolik jsou samostatní atd.

 

Kdy a v jakém časovém horizontu hodnocení provádět?

a) po ukončení odborného výcviku odborné praxe (viz také Slovníček pojmůkaždého žáka

b) na konci školního roku

c) za období delší než jeden školní rok.

Kde by se měly výsledky vyhodnocení zobrazit?

  • v plánování spolupráce (s kým pracovat nadále, co upravit, řešit …)
  • v kontrolní činnosti (na co se zaměřit)
  • v lepší informovanosti všech stran (o co jde, co se má žák naučit, jak bude hodnocen…)
  • v přístupu k žákům a ke spolupráci s firmou vůbec
  • v utužení vztahů školy a firmy
  • v případných úpravách školního vzdělávacího programu.

Komentáře

Prozatím nebyly vloženy žádné komentáře

Nový komentář