Titulka » Titulní strana Pospolu » Kráčíme POSPOLU

Kráčíme POSPOLU

 

Publikace Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem shrnuje principy rozvoje spolupráce řešené v modelech spolupráce škol a zaměstnavatelů. Jejím hlavním smyslem je usnadnění a případné zkvalitnění aktivní spolupráce škol a zaměstnavatelů v procesech odborného vzdělávání tam, kde je tato spolupráce již určitým způsobem navázána. Zároveň přináší potenciální metodické návody a postupy v oblasti spolupráce pro subjekty, které se k navázání spolupráce teprve připravují nebo o ní uvažují.

logo_kracime

Publikace je ke stažení zde

Zájemcům je k dispozici také v tištěné podobě (info na pospolu.info (et) nuv.cz), která bude také SOŠ a SOU na počátku školního roku 2015/2016 distribuována.

 

Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu – Podpora spolupráce škol a firem, který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 

Více informací o projektu najdete na www.projektpospolu.cz 

Autorský kolektiv: Ing. Taťána Vencovská, Mgr. Petr Naske, Ing. Eva Rathouská Grmelová, Ing. Filip Vencovský, PhDr. Helena Denková, Mgr. František Brož
Konzultace: PhDr. Viola Horská
Oponentura: Ing. Jiří Zajíček, Ing. Petr Jadrný, PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc., Ing. Drahoslav Matonoha, RNDr. Jana Krauseová
Editor: Mgr. František Brož
Jazyková korektura: PhDr. Pavla Brožová
Grafická úprava: Michaela Houdková
Redakce: Lucie Šnajdrová

Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Praha 2015
ISBN 978-80-7481-099-2