Předmluva

Vítám při čtení těchto řádků zástupce středních odborných škol, kteří mají na starosti organizaci spolupráce své školy se zaměstnavateli a dalšími sociálními partnery. Vítám u těchto řádků také zástupce firem a zaměstnavatelských svazů či komor, kteří se angažují ve výchově a vzdělávání žáků středních škol nebo to plánují udělat. 

Za příručkou, kterou držíte v ruce, by se mohla skrývat desítka příběhů z konkrétních škol a firem, které krok za krokem přibližují svět práce a konkrétní kvalifikace pro mladé chlapce a dívky, kteří se v oborech středních škol připravují na vkročení do světa dospělých a jsou na startu své kariérní cesty životem. Tyto příběhy by mohly jako model sloužit, ale nikdy by nebylo možné je převzít jako celek do jiného regionu, oboru vzdělávání či druhu podniku. Modely spolupráce vytvořené v projektu Pospolu nejsou klasickým modelem, který je možné jako celek ihned převzít a rovnou dle něho zahájit spolupráci školy a firmy, zajistit okamžitě její kvalitu a to, aby všichni zúčastnění (žáci, učitelé, instruktoři a další aktéři) ihned převzali odpovědnost za svěřené role a úkoly. Veškeré procesy jsou na měsíce a roky a čas si pro tento proces musí dát všechny zapojené strany. Věříme tedy, že při čtení této příručky najdete mnoho z toho, co jako škola nebo firma již děláte. Řádky příručky pak berte jako ocenění toho, že se přípravě žáků v odborném školství věnujete a že se zabýváte kvalitou a přínosy pro každého jednotlivého žáka. Pokud naleznete něco nového, co Vás inspiruje a obohatí, pak je to jedině dobře a příručka splnila svůj účel. Nováčkům v této oblasti, zejména zástupcům firem, kteří váhají, nakolik do světa vzdělávání vstoupit, doporučujeme vyhledat nějaká existující partnerství škol a firem a nechat se inspirovat k zahájení spolupráce a hledání možností, jak odborníky z praxe zapojit do vzdělávání, a zajistit tak žákům možnost nahlédnout do reálného prostředí firem a prožít tam konkrétní zkušenost vedoucí k prohloubení odbornosti a zvýšení motivace připravit se zodpovědně na vlastní aktivní přístup k životu a práci.

Všechny prvky spolupráce škol a firem, které Vám autorský tým publikace popisuje, jsou shrnutím toho nejlepšího, co jsme posbírali v době realizace projektu Pospolu v pilotních školách a firmách a také z nejrůznějších dalších šetření a dotazování. Ukázalo se ve všech ohledech, že při zlepšování spolupráce školy a firmy má zásadní roli důvěra zapojených stran, intenzivní a otevřená komunikace odpovědných lidí, nadšení a osobní nasazení učitelů i firemních personalistů a v neposlední řadě podpora od majitelů firem, zřizovatelů škol nebo celého systému. 

Nechť máte dostatek času, financí i nápadů na zahájení či rozvoj spolupráce Vaší školy či Vašeho podniku. Uvítáme, když si to, co vnímáte jako přenositelné či modelové využití principu spolupráce školy a firmy, nenecháte pro sebe a umožníte jiným partnerstvím škol a firem tento prvek převzít či se jím inspirovat. Využít k tomu můžete také online podobu příručky i diskuse na Metodickém portálu RVP.CZ, kde je možné vkládat komentáře a postřehy z Vašich vlastních příběhů.

Petr Naske, 
hlavní manažer projektu