Titulka » Titulní strana Pospolu » Kráčíme POSPOLU » Personální zajištění spolupráce

Personální zajištění spolupráce

Jestliže nový model odborného vzdělávání směřuje k hlubšímu propojení praktického vyučování s reálným pracovním prostředím, je třeba se věnovat personálnímu zabezpečení výuky ve firmách. Stávající praxe je taková, že za žáky odpovídá vždy učitel odborného výcviku, který může být přítomen po celou dobu odborného výcviku na pracovišti. V případě, že podmínky ve firmě nebo rozmístění žáků nedovolují přítomnost učitele odborného výcviku na pracovišti, je pověřen vedením žáků instruktor na daném pracovišti.