Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání

AnotacePříklady dobré praxe byly zpracovány k doplnění systémových doporučení projektu Pospolu. Ukazují na to, že mnohá doporučení jsou funkční a realizovatelná již za současných podmínek, ovšem pouze tehdy, jestliže existuje dobrá vůle příslušných aktérů k překonání existujících bariér. Publikace obsahuje 19 příkladů dobré praxe z 8 škol. Publikaci sestavil autorský tým projektu Pospolu na základě podkladů jednotlivých škol.
FormaOdborný výcvik, Odborná praxe, Nábor žáků, Profilová maturitní zkouška, Závěrečná zkouška, Využití odborníků z praxe
TypPřípadové studie
KrajCelorepubliková působnost
Stáhnout materiál

Vazby

Na tento materiál se váže:

INFO

Datum vložení: 13.08.2015
Počet stažení: 2145
logo projektu Pospolu
Materiál byl finančně podpořen v letech 2013 až 2015 z IPN projektu POSPOLU. Ostatní materiály na tomto modulu jsou průběžně přidávány na základě aktivit Národního ústavu pro vzdělávání v době udržitelnosti projektu.