Příklad dobré praxe - Systém zajišťování kvality odborného výcviku/odborné praxe, Uherské Hradiště

AnotaceProjekt Pospolu ve svých opatřeních doporučuje zaměřit se na podporu systému zajišťování kvality odborného výcviku (OV) a odborné praxe (OP) nejen ve firmách. To znamená vyžadovat od škol přípravu konkrétních plánů spolupráce se sociálními partnery formou dodatku ke školnímu vzdělávacímu programu (ŠVP), stanovit povinné náležitosti dokumentace pro hodnocení výsledků žáků v OV/OP na bázi kompetencí (včetně portfolia kompetencí, firemních dokladů, dokladů ECVET pro národní mobilitu a EUROPASS dodatků), podpořit vznik vzorových formulářů, zajistit kvalitu firemních pracovišť. Tento příklad dobré praxe ilustruje, jakým způsobem konkrétní škola realizuje praktické vyučování v souladu s výše uvedeným doporučením. Popis tohoto případu je součástí publikace Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání viz odkaz níže.
Obory
 • Strojírenství a strojírenská výroba (23) – Mechanik strojů a zařízení (23-44-L/01)
 • Strojírenství a strojírenská výroba (23) – Obráběč kovů (23-56-H/01)
 • Strojírenství a strojírenská výroba (23) – Provozní technika (23-43-L/51)
 • Strojírenství a strojírenská výroba (23) – Strojírenské práce (23-51-E/01)
 • Strojírenství a strojírenská výroba (23) – Strojní mechanik (23-51-H/01)
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (26) – Elektrikář - silnoproud (26-51-H/02)
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (26) – Elektrikář (26-51-H/01)
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (26) – Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01)
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (26) – Provozní elektrotechnika (26-41-L/52)
 • Textilní výroba a oděvnictví (31) – Výrobce pokrývek hlavy (31-62-H/01)
 • Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (34) – Knihař (34-57-H/01)
 • Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (34) – Knihařské práce (34-57-E/01)
 • Zemědělství a lesnictví (41) – Zahradnické práce (41-52-E/01)
 • Podnikání v oborech, odvětví (64) – Podnikání (64-41-L/51)
 • Pedagogika, učitelství a sociální péče (75) – Pečovatelské služby (75-41-E/01)
 • Obecně odborná příprava (78) – Praktická škola dvouletá (78-62-C/02)
 • Obecně odborná příprava (78) – Praktická škola jednoletá (78-62-C/01)
 • Umění a užité umění (82) – Umělecký kovář a zámečník, pasíř (82-51-H/01)
FormaOdborný výcvik, Odborná praxe
TypPřípadové studie
SpoluautorNÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ
KrajZlínský kraj
Stáhnout materiál Zobrazit materiál

Vazby

Materiál se váže na:

INFO

Datum vložení: 09.09.2015
Počet stažení: 183
logo projektu Pospolu
Materiál byl finančně podpořen v letech 2013 až 2015 z IPN projektu POSPOLU. Ostatní materiály na tomto modulu jsou průběžně přidávány na základě aktivit Národního ústavu pro vzdělávání v době udržitelnosti projektu.