Příklad dobré praxe - Koordinační řízení odborného vzdělávání, Horní Bříza

AnotaceProjekt Pospolu ve svých opatřeních doporučuje koordinační řízení odborného vzdělávání. To znamená: - ustavení koordinační/poradní platformy pro odborné vzdělávání na národní úrovni; - podporu fungování krajských koordinačních/poradních platforem s využitím stávajících struktur a ve vazbě na tvorbu RAP (regionální akční plány) a KAP (krajské akční plány) zaměřené na rozvoj vzdělávání v regionu; - začlenění sektorového principu do koordinačního systému na národní i krajské úrovni (sektorové rady, sektorové dohody, pakty zaměstnanosti). Tento příklad dobré praxe ilustruje, jakým způsobem konkrétní škola funguje v souladu s výše uvedeným doporučením. Popis tohoto případu je součástí publikace Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání viz odkaz níže.
Obory
  • Technická chemie a chemie silikátů (28) – Výrobce a dekoratér keramiky (28-57-H/01)
  • Stavebnictví, geodézie a kartografie (36) – Kamnář (36-67-H/02)
  • Stavebnictví, geodézie a kartografie (36) – Zedník (36-67-H/01)
  • Umění a užité umění (82) – Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (82-51-L/04)
  • Umění a užité umění (82) – Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (82-41-M/12)
TypPřípadové studie
SpoluautorNÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ
KrajPlzeňský kraj
Štítkycechy, členství školy, prognózy trhu práce, Silikátový svaz
Stáhnout materiál Zobrazit materiál

Vazby

Materiál se váže na:

INFO

Datum vložení: 09.09.2015
Počet stažení: 141
logo projektu Pospolu
Materiál byl finančně podpořen v letech 2013 až 2015 z IPN projektu POSPOLU. Ostatní materiály na tomto modulu jsou průběžně přidávány na základě aktivit Národního ústavu pro vzdělávání v době udržitelnosti projektu.