Příklad dobré praxe - Posílení kariérového poradenství na ZŠ a SŠ, Jihlava

AnotaceProjekt Pospolu doporučuje posílení kariérového poradenství. To znamená: - metodicky a finančně podpořit kvalitu kariérového vzdělávání žáků na ZŠ i SŠ, jeho koordinaci se službami kariérového poradenství, a to vše ve spolupráci se zaměstnavateli; - podpořit pozici kariérového poradce ve škole – implementací konceptu školního poradenského pracoviště (ŠPP), kde některé činnosti výchovného poradce přebírá školní psycholog nebo speciální pedagog, vyřešit finanční podporu ŠPP a zajistit odpovídající kvalifikovanost kariérového poradce (např. PK NSK Kariérový poradce); - podpořit integrovaný systém kariérové poradenství, do kterého jsou zapojeny subjekty ze sféry vzdělávání a zaměstnanosti, na národní, regionální úrovni, podpořit koordinaci školních a školských poradenských služeb v oblasti kariérového poradenství. Tento příklad dobré praxe ilustruje, jakým způsobem se konkrétní škola realizuje v souladu s výše uvedenými doporučeními. Popis tohoto případu je součástí publikace Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání viz odkaz níže.
Obory
 • Strojírenství a strojírenská výroba (23) – Klempíř (23-55-H/01)
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (26) – Elektrikář - silnoproud (26-51-H/02)
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (33) – Nábytkářská a dřevařská výroba (33-42-L/51)
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (33) – Truhlář (33-56-H/01)
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie (36) – Instalatér (36-52-H/01)
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie (36) – Pokrývač (36-69-H/01)
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie (36) – Stavební práce (36-67-E/02)
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie (36) – Stavební provoz (36-44-L/51)
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie (36) – Stavebnictví (36-47-M/01)
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie (36) – Tesař (36-64-H/01)
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie (36) – Zedník (36-67-H/01)
 • Umění a užité umění (82) – Umělecký truhlář a řezbář (82-51-H/02)
TypPřípadové studie
SpoluautorNÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ
KrajVysočina
Stáhnout materiál Zobrazit materiál

Vazby

Materiál se váže na:

INFO

Datum vložení: 09.09.2015
Počet stažení: 177
logo projektu Pospolu
Materiál byl finančně podpořen v letech 2013 až 2015 z IPN projektu POSPOLU. Ostatní materiály na tomto modulu jsou průběžně přidávány na základě aktivit Národního ústavu pro vzdělávání v době udržitelnosti projektu.