Titulka » Titulní strana Pospolu » Katalog subjektů
Hledaná fráze Kraj Skupina oborů
Typ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VšeABCČDEFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Více než půlstoletí dodává firma SANBORN a. s. přesné díly vysoké kvality mnoha světovým výrobcům generátorů, turbín, energetickým společnostem, teplárnám, výrobcům dieselových motorů a stavební mechanizace. Díky schopnosti zpracovávat vysoce legované oceli společně s precizním procesem…

Celorepubliková působnost

JE TO

  • dobrovolné zájmové sdružení výrobců silničních vozidel, jejich dílů, systémů a příslušenství a dalších subjektů působících v automobilovém průmyslu ČR.

 

ROZVÍJÍ

  • český automobilový průmysl a prosazuje jeho zájmy v České…
Celorepubliková působnost

Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR bylo založeno v roce 2011 s cílem podporovat praxi,
vzdělávání a výzkum v oblasti interpretace místního dědictví v České republice. Interpretace místního dědictví pomáhá návštěvníkům i místním obyvatelům vytvořit si hlubší vztah k…

Hlavní město Praha

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice.  Již 125 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. S počtem 9,2 tisíce zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby…

Společnost SC METAL s. r. o. byla založena v roce 2004. Dnes je jednou z největších firem v ČR poskytující služby v oblasti zpracování plechů a velkoobchodu s hutním materiálem. Ve dvou výrobních závodech v Přibyslavi a Táboře zaměstnává více než 80 kvalifikovaných pracovníků. Je klíčovým…

Celorepubliková působnost

SOVAK je dobrovolné, neziskové zájmové sdružení v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak…

Moravskoslezský kraj

Sdružení pro rozvoj Moravskolezského kraje z.s. působí v Moravskoslezském kraji od roku
1990. V současnosti sdružuje 134 členů průřezově odvětvími. Posláním sdružení je
prosazování zájmů svých členů v souladu s rozvojovou strategií Moravskoslezského kraje v
oblastech…

Olomoucký kraj

SIGMA GROUP a. s. je moderní, dynamicky se rozvíjející strojírenskou firmou, která je nejvýznamnějším výrobcem čerpací techniky v České republice. Společnost je lídrem Svazu výrobců čerpadel České republiky a členem asociace evropských výrobců čerpací techniky EUROPUMP. Holdingová struktura…

Celorepubliková působnost

Základní činností Sdružení aranžérů je koordinace a jednotný postup při řešení odborné problematiky aranžérů. Dbá na kvalitu a uplatňování moderních prvků v činnosti aranžérů a za tím účelem zabezpečuje a zprostředkovává konzultace, semináře, soutěže a další vzdělávací kurzy. Pořádá také…

Celorepubliková působnost

Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s.  (Sdružení DDD) bylo založeno 26. listopadu 1991 na ustavující valné hromadě v Berouně. Konec formuláře

 

Účelem Sdružení DDD je zastupování společných zájmů členů, podpora činnosti členů …

Celorepubliková působnost

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s., je spolek - dobrovolné sdružení fyzických osob, které vykonávají funkci tajemníka (vedoucího úřadu) magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, obecního úřadu, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části statutárních měst, případně…

Olomoucký kraj

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín je škola s dlouhou historií. Vznikla při firmě „Sigmund – Pumpy, bratři Sigmundové Lutín – Olomouc“ ve školním roce 1934 – 1935. Je zaměřená na výuku strojírenských oborů vzdělání. Škola dlouhodobě…