Titulka » Titulní strana Pospolu » Detail subjektu Sdružení automobilového průmyslu ČR

Sdružení automobilového průmyslu ČR

Adresa:Opletalova 55, 110 00, Praha - Nové Město
wwwhttp://www.autosap.cz/
E-mail:sapesner@autosap.cz
Telefon:+420 221 602 986
Typ subjektu:Sdružení / Spolek
Působnost:Celorepubliková působnost
Informace v rejstříku:https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=858909&typ=UPLNY
IČ:17048826
Kontaktní osoba:Ing. Pavel Ešner

O nás

JE TO

 • dobrovolné zájmové sdružení výrobců silničních vozidel, jejich dílů, systémů a příslušenství a dalších subjektů působících v automobilovém průmyslu ČR.

 

ROZVÍJÍ

 • český automobilový průmysl a prosazuje jeho zájmy v České republice i v zahraničí.

POSKYTUJE

 • výměnu informací mezi členskými firmami a dalšími subjekty
 • prosazování zájmů automobilového průmyslu ČR i EU vůči národním, zahraničním či mezinárodním úřadům, orgánům a institucím
 • podporu autoprůmyslu v legislativní oblasti
 • informační, studijní, přehledové, analytické a statistické podklady z oblasti autoprůmyslu

AKTIVNĚ SE ANGAŽUJE V

 • Hospodářské komoře ČR
 • Svazu průmyslu a dopravy ČR

 

 

 

ZASTUPUJE ČR A JE ČLENEM

 • ACEA (Evropská asociace automobilových výrobců)
 • ACEM (Evropská organizace výrobců motocyklů)
 • ODETTE (Organizace pro elektronickou výměnu dat v autoprůmyslu)

 

 

 

 

VYDÁVÁ PUBLIKACE

 • Ročenka Sdružení automobilového průmyslu
 • Statistika automobilového průmyslu
 • Adresář
 • Zpravodaj automobilového sdružení
 • Aktuální statistické údaje o výrobě a prodeji vozidel aj.

 

 

 

 

AKTIVITY V OBLASTI PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ

 • Intenzivní spolupráce na projektu POSPOLU - iniciátor a spoluautor projektu, členské firmy výrazně zastoupeny v pilotáži
 • Spolupráce se Sektorovou radou pro strojírenství v rámci zakázky Národní soustava kvalifikací
 • Udržitelnost projektu IQ Industry - zapojení členských firem do aktivit vzdělávání a stáží pedagogických pracovníků, konference PARTNERSTVÍ
 • Jednání k podpoře techniky na úrovni krajů - sektorové dohody a spolupráce s Asociací krajů, jednání a bilaterální dohody s krajskými reprezentacemi
 • Spolupráce s rezorty MŠMT, MPO a MF ČR na úpravě legislativy, prosazujeme legislativní změny v oblastech:
 • Změna systému financování regionálního školství
 • Úprava kapacit škol a oborů na základě predikcí 
 • Rozsah a podíl praktického vyučování ve firmách, vzorové smlouvy
 • Prvky polytechnické výuky v mateřských a základních školách
 • Změna systému a forem výuky matematiky a jazyků
 • Propagace a mediální aktivity - zapojení do kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání

    Web portál a propagační kampaň „Auta nás baví“ http:// www.autanasabavi.cz

 

 

 

 

Poslední aktualizace údajů 25. 09. 2015