Titulka » Titulní strana Pospolu » Katalog subjektů
Hledaná fráze Kraj Skupina oborů
Typ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VšeABCČDEFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚVWXYZŽ
Jihomoravský kraj

Firma patří do koncernu PSOTA HOLDING, který je úspěšný v autodopravě a jejím servisu. V roce 2012 zahájila firma spolupráce se znojemskou odbornou školou, kdy bylo po vzájemné dohodě v prostorách firmy vybudováno učňovské středisko. To je otevřené i pro veřejnost.

Foto:…

Celorepubliková působnost

Unie školských asociací ČR – CZESHA (dále jen „Unie“) je nezávislým, dobrovolným, nepolitickým sdružením asociací, svazů a sdružení škol, školských zařízení a jiných právnických osob působících v oblasti školství na území České republiky, jehož poslání vychází z …

Zlínský kraj

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku.…

Celorepubliková působnost

Unie kosmetiček sdružuje právnické i fyzické osoby z Čech a Moravy, které svojí profesí souvisejí s kosmetikou. Podporuje kosmetické školy, které jsou členem Unie kosmetiček. Poskytuje možnost dalšího vzdělávání formou seminářů. Pořádá soutěž v líčení, která je jediným vstupem pro finále…

Unie sdružuje a zastupuje přes 9 000 organizací s jejich téměř 800 000 zaměstnanci. Ve svých sekcích sdružuje zaměstnavatelské svazy z oblasti průmyslu, dopravy, stavebnictví, pojišťovnictví, finančních služeb, zdravotnictví, školství, kultury a sociálních služeb. Zastupuje tak obchodní…

Hlavní město Praha

Ústav coby veřejná výzkumná instituce rozvíjí badatelskou činnost ve fyzikální chemii a chemické fyzice se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek. Soustřeďuje se zejména na teoretický a experimentální výzkum chemických a fyzikálně-chemických dějů na atomární a molekulární úrovni…

Celorepubliková působnost

Cílem a předmětem činnosti unie je především:

  • Zahraniční zastoupení společenstev poskytovatelů bezpečnostních služeb v ČR
  • Unifikace odborné stránky v podnikání BS a definování pojmů v oblasti bezpečnostního průmyslu
  • Organizace, vedení a…
Celorepubliková působnost

 

UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR, z.s. byl založen v roce 1992. Je to dobrovolná, profesní, nepolitická a nezávislá zájmová organizace s celorepublikovou působností. Sdružuje podnikatele v oblasti gastronomie a…

Hlavní město Praha

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (ÚMCH)  je v České republice největší a ve světě respektovaná vědecká instituce, která soustředila významné badatele z oblasti makromolekulární vědy s cílem připravovat nové polymerní materiály a objevovat vztahy a zákonitosti mezi jejich…