Titulka » Titulní strana Pospolu » Katalog subjektů
Hledaná fráze Kraj Skupina oborů
Typ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VšeABCČDEFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚVWXYZŽ
Celorepubliková působnost

Účelem Nadace je podpora české společnosti v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělání. Nadace podporuje obory přírodovědné a technické, přinášející dlouhodobý praktický prospěch české společnosti a posilující její konkurenceschopnost v globálním prostředí. Nadace realizuje vzdělávací programy v…

Hlavní město Praha

Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity 
a součástí evropského kulturního prostoru. Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. Dnešní…

Celorepubliková působnost

Národní institut pro další vzdělávání je přímořízenou organizací MŠMT, která garantuje kvalitní, jednotnou a celoplošnou realizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků i pracovníků pracujících s mládeží v NNO. NIDV poskytuje prostřednictvím svých pracovišť v krajských městech také…