Titulka » Titulní strana Pospolu » Katalog subjektů
Hledaná fráze Kraj Skupina oborů
Typ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VšeABCČDEFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚVWXYZŽ
Zlínský kraj

Oblast podnikání firmy: Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle dostupných informací z webu

Jihomoravský kraj

Regionální hospodářská komora Brno (RHK Brno) je samostatným právním subjektem v rámci sítě Hospodářské komory České republiky. Je zapsána v obchodním rejstříku. Byla zřízena na základě Zákona 301/1992 Sb. o Hospodářské a Agrární komoře a slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a…

Firma vznikla v roce 1995 na Vysočině. Mezi obory jejího podnikání patří instalace průmyslových strojů a zařízení a výroba elektřiny.

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle dostupných informací z webu 

Plzeňský kraj

RHK PK vznikla sloučením Hospodářské komory Plzeň, Hospodářské komory Plzeň-sever a Hospodářské komory Tachov, později se ještě sloučila s Hospodářskou komorou Rokycany. Sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. RHK PK…

Středočeský kraj

Regionální agrární komora Středočeského kraje je dobrovolnou organizací okresních agrárních komor Středočeského kraje. Byla zřízena zákonem č. 301/92 Sb. k podpoře podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví, k prosazování a ochraně zájmů svých členů. Zabezpečuje…

Moravskoslezský kraj

Obecně prospěšná společnost Renarkon byla založena Statutárním městem Ostrava v roce 1997. Na území Moravskoslezského kraje poskytuje ucelený soubor odborných sociálních služeb určených lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním nealkoholových drog, nebo jsou touto…