Titulka » Titulní strana Pospolu » Katalog subjektů
Hledaná fráze Kraj Skupina oborů
Typ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VšeABCČDEFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚVWXYZŽ
Moravskoslezský kraj

Občanské sdružení WLANET je registrováno u Ministerstva vnitra ČR pod identifikačním číslem 270 55 663. Cílem sdružení (neziskový internet Bruntálska) je budovat síť a dále rozšiřovat služby sítě. Sdružení jako nezisková organizace investuje veškeré příjmy získané z členských příspěvků a…

Olomoucký kraj

Škola je zaměřená na vzdělávání v oblasti ekonomické, obchodně podnikatelské a administrativní činnosti. Již 120 let vychovává žáky na pozice ekonom, účetní, finanční referent, obchodní referent, referent marketingu, obchodní zástupce, administrativní pracovník, asistent, personalista,…

Středočeský kraj

Oblastní nemocnice Příbram, a. s. převzala ke dni 1. 11. 2003 zdravotní péči od dvou původních zdravotnických zařízení v Příbrami, a to Nemocnice s poliklinikami Příbram a Nemocnice s poliklinikou Příbram – Zdaboř. Tím došlo k jejímu sjednocení po stránce organizační, ekonomické,…

Celorepubliková působnost
Jediná ocelářská asociace sdružující podniky v České republice a na Slovensku. Jejími členy a partnery jsou hlavní české a slovenské ocelářské podniky a podniky, jejichž činnost s ocelářstvím bezprostředně souvisí. Členství v HŽ vyjadřuje potřebu kooperace podniků v éře globální ekonomiky.<…
Moravskoslezský kraj

Škola poskytuje vzdělání ve čtyřletých studijních maturitních oborech (Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Veřejnosprávní činnost) a v pětiletém studiu při zaměstnání (Obchodní akademie). Dále nabízí pomaturitní studium na Vyšší odborné škole sociální v oboru vzdělání Sociální práce a…

Zlínský kraj

V Očním Centru Visual Vám na jednom místě profesionálně vyšetří Váš zrak, doporučí vhodné řešení oční vady a spolu s Vámi vyberou módní a pohodlné brýlové obruby.

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle dostupných informací z webu firmy 

Celorepubliková působnost
Středočeský kraj

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 je příspěvkovou organizací zřízenou dne 1. dubna 1995 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Škola může pořádat odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti a vyučovat v oboru výpočetní…

Celorepubliková působnost

OBI je vedoucím představitelem německých a evropských prodejen se stavebními potřebami a potřebami pro kutily. V Německu provozuje v současné době firma OBI 343 prodejen, v zahraničí dalších 233.

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle dostupných informací z webu firmy<…

Jihomoravský kraj

Oční studio Aleš Žejdl je optická prodejna v Brně, která nabízí rozsáhlou nabídku slunečních, dioptrických, dětských a dalších druhů brýlí. 

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle dostupných informací z webu firmy

Jihomoravský kraj

Okresní hospodářská komora Brno-venkov poskytuje poradenské a konzultační služby svým členům, zajišťuje účast na veletrzích, zabezpečuje propagaci nebo navazuje styky s ostatními podnikatelskými subjekty u nás i ze zahraničí.

V rámci odborného vzdělávání se věnuje zejména pořádání…