Titulka » Titulní strana Pospolu » Detail subjektu Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s.

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s.

Adresa:Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město
wwwhttp://www.tajemnici.cz/
E-mail:stmou@mmdecin.cz
Telefon:606882187
Typ subjektu:Sdružení / Spolek
Působnost:Celorepubliková působnost
Informace v rejstříku:
IČ:601 26 361
Kontaktní osoba:Ing. Ivo Bělonohý, jednatel

O nás

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s., je spolek - dobrovolné sdružení fyzických osob, které vykonávají funkci tajemníka (vedoucího úřadu) magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, obecního úřadu, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části statutárních měst, případně tuto funkci vykonávali a nadále se chtějí podílet na činnosti sdružení.

Bylo založeno v roce 1994, má celostátní působnost a je jediným takovým sdružením v naší republice.

Hlavním cílem činnosti Sdružení je prosazování profesních zájmů a spolupráce na rozvoji veřejné správy v ČR.

Jeho posláním je hájit zájmy svých členů zejména tím, že

  • předkládá Parlamentu ČR, vládě ČR a ostatním orgánům veřejné správy iniciativní návrhy k legislativní činnosti, která se vztahuje k činnosti magistrátů, městských úřadů, úřadů městysů, obecních úřadů, úřadů městských obvodů a úřadů městských částí (dále jen „městských a obecních úřadů“).
  • spolupracuje s ostatními organizacemi a svazy, působícími v oblasti územní veřejné správy, při zajišťování veřejné správy měst a obcí ČR,
  • snaží se o zlepšení vzájemné informovanosti mezi městskými a obecními úřady v oblasti chodu a řízení úřadů a při výkonu veřejné správy (např. provozováním vlastních webových stránek, vydáváním informačního bulletinu Zpravodaj).
  • přispívá ke vzdělávání úředníků městských a obecních úřadů pořádáním školení a seminářů nebo se podílí na jejich propagaci, popularizuje veřejnou správu.
  • spolupracuje se zahraničními národními organizacemi a jejich sdruženími podobného typu a zaměření, popř. se stává jejich členem.

Aktuálně má sdružení 320 členů a 19 osob, kterým bylo uděleno čestné členství.

Je významným partnerem ústředních správních orgánů v čele s Ministerstvem vnitra ČR, je členem Svazu měst a obcí ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Spolupracuje s dalšími organizacemi veřejného sektoru, například Institut pro veřejnou správu Praha, Aliaves & Co., a. s. apod.

Sdružení má statut člena celosvětové asociace komunálních manažerů the International City/County Management Association (ICMA).

Smlouvu o spolupráci a partnerství sdružení uzavřelo s obdobnými profesními organizacemi ze Slovenska (APUMS SR), Lotyšska (LPIA/AEDLLRG) a Bulharska (NAMS RB), rozvíjí se spolupráce s profesními svazy a organizacemi v Maďarsku, Polsku a v dalších státech EU. 

Poslední aktualizace údajů 22. 09. 2015