Titulka » Titulní strana Pospolu » Výstupy projektu

Přehled výstupů

Skupina oborůOborKrajTypFormaAutorTagy
Zrušit filtr
Nalezeno: 124
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Název materiáluAnotace AutorOborKrajFormaTagy
Seřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupně
Otevřít Příklad dobré praxe - Posílení kariérového poradenství na ZŠ a SŠ, PrahaZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 129426-57-H/01, 26-51-H/02, 36-52-H/01, 36-54-H/01, 39-41-H/01, 36-57-E/01, 39-41-L/02, 23-68-H/01, 36-66-H/01, 33-42-L/51, 33-42-M/01, 36-59-E/01, 26-41-L/52, 23-43-L/51, 36-44-L/51, 36-47-M/01, 65-51-E/01, 23-51-E/01, 23-51-H/01, 23-65-H/01, 36-64-H/01, 36-64-E/01, 36-67-E/01, 36-67-H/01Hlavní město Prahanábor žáků, polytechnická výuka na ZŠ
Projekt Pospolu doporučuje posílení kariérového poradenství. To znamená: - metodicky a finančně podpořit kvalitu kariérového vzdělávání žáků na ZŠ i SŠ, jeho koordinaci se službami kariérového poradenství, a to vše ve spolupráci se zaměstnavateli; - podpořit pozici kariérového poradce ve škole – implementací konceptu školního poradenského pracoviště (ŠPP), kde některé činnosti výchovného poradce přebírá školní psycholog nebo speciální pedagog, vyřešit finanční podporu ŠPP a zajistit odpovídající kvalifikovanost kariérového poradce (např. PK NSK Kariérový poradce); - podpořit integrovaný systém kariérové poradenství, do kterého jsou zapojeny subjekty ze sféry vzdělávání a zaměstnanosti, na národní, regionální úrovni, podpořit koordinaci školních a školských poradenských služeb v oblasti kariérového poradenství. Tento příklad dobré praxe ilustruje, jakým způsobem se konkrétní škola realizuje v souladu s výše uvedenými doporučeními. Popis tohoto případu je součástí publikace Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání viz odkaz níže.
Otevřít Příklad dobré praxe - Posílení kariérového poradenství na ZŠ a SŠ, OlomoucZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 7926-57-H/01, 36-52-H/01, 23-55-H/02, 23-55-H/01, 36-55-E/01, 36-56-H/01, 39-41-H/01, 39-41-L/02, 23-68-H/01, 33-42-L/51, 66-41-L/01, 36-44-L/51, 23-51-H/01, 36-64-H/01, 33-56-H/01, 36-67-E/01, 36-67-H/01Olomoucký krajškolní informační a poradenské centrum
Projekt Pospolu doporučuje posílení kariérového poradenství. To znamená: - metodicky a finančně podpořit kvalitu kariérového vzdělávání žáků na ZŠ i SŠ, jeho koordinaci se službami kariérového poradenství, a to vše ve spolupráci se zaměstnavateli; - podpořit pozici kariérového poradce ve škole – implementací konceptu školního poradenského pracoviště (ŠPP), kde některé činnosti výchovného poradce přebírá školní psycholog nebo speciální pedagog, vyřešit finanční podporu ŠPP a zajistit odpovídající kvalifikovanost kariérového poradce (např. PK NSK Kariérový poradce); - podpořit integrovaný systém kariérové poradenství, do kterého jsou zapojeny subjekty ze sféry vzdělávání a zaměstnanosti, na národní, regionální úrovni, podpořit koordinaci školních a školských poradenských služeb v oblasti kariérového poradenství. Tento příklad dobré praxe ilustruje, jakým způsobem se konkrétní škola realizuje v souladu s výše uvedenými doporučeními. Popis tohoto případu je součástí publikace Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání viz odkaz níže.
Otevřít Příklad dobré praxe - Posílení kariérového poradenství na ZŠ a SŠ, JihlavaZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední škola stavební Jihlava26-51-H/02, 36-52-H/01, 23-55-H/01, 33-42-L/51, 36-69-H/01, 36-67-E/02, 36-44-L/51, 36-47-M/01, 36-64-H/01, 33-56-H/01, 82-51-H/02, 36-67-H/01Vysočina
Projekt Pospolu doporučuje posílení kariérového poradenství. To znamená: - metodicky a finančně podpořit kvalitu kariérového vzdělávání žáků na ZŠ i SŠ, jeho koordinaci se službami kariérového poradenství, a to vše ve spolupráci se zaměstnavateli; - podpořit pozici kariérového poradce ve škole – implementací konceptu školního poradenského pracoviště (ŠPP), kde některé činnosti výchovného poradce přebírá školní psycholog nebo speciální pedagog, vyřešit finanční podporu ŠPP a zajistit odpovídající kvalifikovanost kariérového poradce (např. PK NSK Kariérový poradce); - podpořit integrovaný systém kariérové poradenství, do kterého jsou zapojeny subjekty ze sféry vzdělávání a zaměstnanosti, na národní, regionální úrovni, podpořit koordinaci školních a školských poradenských služeb v oblasti kariérového poradenství. Tento příklad dobré praxe ilustruje, jakým způsobem se konkrétní škola realizuje v souladu s výše uvedenými doporučeními. Popis tohoto případu je součástí publikace Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání viz odkaz níže.
Otevřít Příklad dobré praxe - Modernizace pojetí všeobecného vzdělávání v odborném školstvíZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 7926-57-H/01, 36-52-H/01, 23-55-H/02, 23-55-H/01, 36-55-E/01, 36-56-H/01, 39-41-H/01, 39-41-L/02, 23-68-H/01, 33-42-L/51, 66-41-L/01, 23-51-H/01, 36-64-H/01, 33-56-H/01, 36-67-E/01, 36-67-H/01Olomoucký krajaplikované učivo v matematice, aplikované učivo ve fyzice, propojení výuky všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů, výuka odborného cizího jazyka
Projekt Pospolu ve svých opatřeních doporučuje modernizaci pojetí všeobecného vzdělávání v odborném školství ve smyslu důrazu na základní gramotnosti a klíčové kompetence podporující uplatnění nejen v pracovním životě. Tento příklad dobré praxe ilustruje, jakým způsobem konkrétní škola realizuje praktické vyučování v souladu s výše uvedeným doporučením. Popis tohoto případu je součástí publikace Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání viz odkaz níže.
Otevřít Příklad dobré praxe - Kvantitativní rozšíření odborného výcviku/odborné praxeZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace34-57-H/01, 34-41-M/01, 34-53-H/01, 34-53-L/01, 34-52-H/01, 34-52-L/01Ústecký krajOdborný výcvik, Odborná praxe
Projekt Pospolu ve svých opatřeních doporučuje zařadit alespoň 12 týdnů odborného výcviku (OV) v reálném nebo modelovém pracovním prostředí, umožnit souvislejší bloky OV ve firmách a souvislé období OV ve 2. pol. 3. ročníku oborů vzdělání kategorie dosaženého vzdělání H a oborů vzdělání v kategorii dosaženého vzdělání L0; konkrétní délku praktického vyučování řešit vždy dle oborových specifik v RVP. U oborů vzdělání kategorie dosaženého vzdělání M doporučuje rozšířit možnosti realizace praktického vyučování v reálném nebo modelovém pracovním prostředí na alespoň 8 týdnů za celou dobu vzdělávání. Do tohoto období lze zahrnout i učební praxi konanou v reálném prostředí. Konkrétní délku praktického vyučování řešit vždy dle oborových specifik v RVP. Tento příklad dobré praxe ilustruje, jakým způsobem konkrétní škola realizuje praktické vyučování v souladu s výše uvedeným doporučením. Popis tohoto případu je součástí publikace Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání viz odkaz níže.
Otevřít Příklad dobré praxe - Kvantitativní rozšíření odborného výcvikuZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední škola stavební Jihlava26-51-H/02, 36-52-H/01, 23-55-H/01, 36-69-H/01, 36-64-H/01, 33-56-H/01, 82-51-H/02, 36-67-H/01VysočinaOdborný výcvikposílení odborného výcviku, souvislé bloky odborného výcviku, školní mini firmy
Projekt Pospolu ve svých opatřeních doporučuje zařadit alespoň 12 týdnů odborného výcviku (OV) v reálném nebo modelovém pracovním prostředí, umožnit souvislejší bloky OV ve firmách a souvislé období OV ve 2. pol. 3. ročníku oborů vzdělání v kategorii dosaženého vzdělání H a oborů vzdělání v kategorii dosaženého vzdělání L0; konkrétní délku praktického vyučování řešit vždy dle oborových specifik v RVP. Tento příklad dobré praxe ilustruje, jakým způsobem konkrétní škola realizuje praktické vyučování v souladu s výše uvedeným doporučením. Popis tohoto případu je součástí publikace Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání viz odkaz níže.
Otevřít Příklad dobré praxe - Koordinační řízení odborného vzdělávání, RumburkZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace34-57-H/01, 34-53-H/01, 34-53-L/01, 34-52-H/01, 34-52-L/01Ústecký krajčlenství školy, Svaz polygrafických podnikatelů, školská komise svazu
Projekt Pospolu ve svých opatřeních doporučuje koordinační řízení odborného vzdělávání. To znamená: - ustavení koordinační/poradní platformy pro odborné vzdělávání na národní úrovni; - podporu fungování krajských koordinačních/poradních platforem s využitím stávajících struktur a ve vazbě na tvorbu RAP (regionální akční plány) a KAP (krajské akční plány) zaměřené na rozvoj vzdělávání v regionu; - začlenění sektorového principu do koordinačního systému na národní i krajské úrovni (sektorové rady, sektorové dohody, pakty zaměstnanosti). Tento příklad dobré praxe ilustruje, jakým způsobem konkrétní škola funguje v souladu s výše uvedeným doporučením. Popis tohoto případu je součástí publikace Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání viz odkaz níže.
Otevřít Příklad dobré praxe - Koordinační řízení odborného vzdělávání, Horní BřízaZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 30236-67-H/02, 82-51-L/04, 28-57-H/01, 82-41-M/12, 36-67-H/01Plzeňský krajcechy, členství školy, prognózy trhu práce, Silikátový svaz
Projekt Pospolu ve svých opatřeních doporučuje koordinační řízení odborného vzdělávání. To znamená: - ustavení koordinační/poradní platformy pro odborné vzdělávání na národní úrovni; - podporu fungování krajských koordinačních/poradních platforem s využitím stávajících struktur a ve vazbě na tvorbu RAP (regionální akční plány) a KAP (krajské akční plány) zaměřené na rozvoj vzdělávání v regionu; - začlenění sektorového principu do koordinačního systému na národní i krajské úrovni (sektorové rady, sektorové dohody, pakty zaměstnanosti). Tento příklad dobré praxe ilustruje, jakým způsobem konkrétní škola funguje v souladu s výše uvedeným doporučením. Popis tohoto případu je součástí publikace Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání viz odkaz níže.
Stáhnout Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/01) - případová studieZobrazit/skrýt anotaci
PS
ŠKODA AUTO a. s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod37-41-M/01Středočeský krajVyužití odborníků z praxe
Případová studie popisuje zkušenosti Středního odborného učiliště strojírenského Mladá Boleslav, ve spolupráci s firmou ŠKODA AUTO a.s. Stav informací je platný ke dni 14.5.2015. V současnosti jsou přednášky odborníka z praxe realizovány na pracovištích, kam žáci oboru Provoz a ekonomika dopravy docházejí na odbornou praxi. Zástupce oddělení seznámí žáky se strukturou oddělení a s činnostmi, které oddělení vykonává. Žáci tak dostanou cenné informace před zahájením odborné praxe tak, aby chápali chod celého oddělení, a za co jsou jednotlivé osoby (pracovní pozice) zodpovědné. V současnosti odborník (zástupce oddělení) s učitelem OV spolupracoval pouze v rámci konzultace obsahu přednášky.
Stáhnout Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/01) - případová studieZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 140437-41-M/01Středočeský krajOdborná praxeodborná praxe
<p>Případová studie popisuje zkušenosti Střední odborné školy a středního odborného učiliště Beroun - Hlinky s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a PROBO BUS a.s. Pojednává o spolupráci při zajištění odborné praxe.</p>