Titulka » Titulní strana Pospolu » Výstupy projektu

Přehled výstupů

Skupina oborůOborKrajTypFormaAutorTagy
Zrušit filtr
Nalezeno: 22
1 2 3 > >>
Název materiáluAnotace AutorOborKrajFormaTagy
Seřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupně
Stáhnout Vývojové trendy textilního a oděvního oboruZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍCelorepubliková působnostOdborný výcvikmetodický inspiromat, odborný výcvik, metodické publikace a učební materiály
Publikace je zaměřena na profesní přípravu žáků oborů vzdělání 31 Textilní výroba a oděvnictví. Jejím cílem je poskytnout přehled o vývojových trendech v textilním a oděvním oboru. Téma bylo vybráno v součinnosti s pedagogickými pracovníky z oboru. Příručka je určena učitelům odborných předmětů teoretických i praktických. Publikace zprostředkovává vhled do současných vývojových směrů, jejichž realizace se předpokládá v horizontu příštích let. Nabízí souhrn poznatků použitelných pro výuku žáků v současnosti i budoucnosti. Poznatky obsažené v publikaci mohou přispět ke konkretizaci RVP a jeho modernizaci na úrovni ŠVP a výuky. Autoři publikace: Doc. Dr. Ing. Dana Křemenáková, Prof. Ing. Jiří Militký CSc., EUR ING. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.
Stáhnout Spolupráce škol a firem v oborech vzdělání Cukrář a PekařZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ29-54-H/01, 29-53-H/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikmetodický inspiromat, odborný výcvik, metodické publikace a učební materiály
Publikace popisuje reálné zkušenosti dvou škol, SŠ hotelové a služeb v Kroměříži a SOU gastronomie a podnikání v Praze. Věnuje se především zajištění a realizaci odborného výcviku, dále aspektu technologického vybavení a také vzdělávání učitelů při využití sociálních partnerů. Publikace je určena především zástupcům škol, kteří organizují odborný výcvik (tedy např. zástupcům ředitele pro praktické vyučování), ale i přímo učitelům odborného výcviku; dále všem těm učitelům, kteří mají ambici dále se vzdělávat a zůstávat v kontaktu s rychlým vývojem technologií. Zároveň by publikaci mohli využít i zástupci zaměstnavatelů, kteří se věnují odbornému výcviku žáků nebo obecně přicházejí do styku se školským prostředím. Autorský kolektiv: Ing. Libuše Hajná, Ing. Petr Hajný, Mgr. Jana Vašinová, Ing. Zdeňka Matoušová. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.
Stáhnout Sborník k tématu katalýzaZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ28-44-M/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikmetodické publikace a učební materiály
<p>Učební materiály seznamují žáky s tématem katalýzy, bez které se dnes neobejde většina výrobních procesů a technologií. Soubor tvoří sborník k tématu katalýzy a prezentace. Sborník k tématu katalýzy poskytuje výklad tématu, je vybaven obrazovým materiálem a závěrečným testem znalostí žáka. Informace doplňuje prezentace přibližující žákům heterogenní katalýzu. Využití učebních materiálů je vhodné spojit s exkurzí na katalytické pracoviště. Soubor učebních materiálů byl původně vytvořen pro žáky oboru vzdělání 28-44-M/01 Aplikovaná chemie.</p> <p>Publikace obsahuje přílohy, které najdete ke stažení <a href="http://pospolu.rvp.cz/filemanager/userfiles/katalyza_prezentace_fin.pptx">ZDE</a>.</p>
Stáhnout Řízení jakostiZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ23-41-M/01, 78-42-M/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikodborný výcvik, metodické publikace a učební materiály, z praxe škol
Publikace je určena pro žáky čtvrtého ročníku oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum a pokrývá učební látku předmětu Kontrola a měření, část Řízení jakosti. Učební materiály lze uplatnit i při výkladu učební látky v oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství v předmětu Řízení jakosti. Vzhledem k rozsáhlosti tématu je koncipována jako vstupní informace, na které lze dále stavět. Publikace svým rozsahem odpovídá cca 7–10 vyučovacím hodinám. Je vhodná především pro využití k interaktivní výuce. Vzhledem k náročnosti tématu se doporučuje doplnit výuku exkurzí do výrobní firmy, která prošla certifikací ISO 9000. Autorský kolektiv: Ing. Karel Kolář, Mgr. Helena Mitwallyová. Publikace je součástí edice Z praxe škol.
Stáhnout Příprava žáků ke vstupu na trh práceZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ34-56-L/51, 34-57-H/01, 34-42-M/01, 34-41-L/51, 34-41-M/01, 34-53-H/01, 34-53-L/01, 34-57-L/01, 34-52-H/01, 34-52-L/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikmetodické publikace a učební materiály, z praxe škol
<p>Publikace pro skupinu oborů 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie. Publikace zahrnuje dva pohledy na přípravu žáků ke vstupu na trh práce: jeden z hlediska studia v oborech kategorie dosaženého vzdělání H &minus; střední odborné vzdělání s výučním listem a L &minus; úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou, druhý pak z hlediska přípravy žáků v oborech kategorie dosaženého vzdělání M &minus; úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení). Publikace je určena učitelům odborných předmětů, zástupcům ředitele pro praktické vyučování a dalším zaměstnancům školy, kteří zajišťují praktické vyučování nebo se na něm jiným způsobem podílejí. Zároveň je ale tato příručka určena i sociálním partnerům školy, resp. potenciálním zaměstnavatelům absolventů v oborech vzdělání skupiny oborů 34, protože publikace poskytuje základní vhled do sociálně-pedagogických aspektů, obsahové náplně a organizace odborného vzdělávání. Autorský kolektiv: PaedDr. Jiří Cikán, Vladimír Lukeš. Publikace je součástí edice Z praxe škol.</p>
Stáhnout Prvky ECVET a jejich využití v počátečním odborném vzdělávání na národní úrovniZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍCelorepubliková působnostOdborný výcvikECVET, odborná praxe, metodické publikace a učební materiály, odborný výcvik ve firmě
Publikace se snaží přiblížit Evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání a přípravě (ECVET). Přináší konkrétní ukázky praktického využití ECVET podniky a školami zapojenými do projektu Pospolu. Projekt Pospolu je prvním národním projektem, který testoval, zda a v jakém rozsahu je možné evropský systém ECVET, případně jeho vybrané principy prakticky aplikovat v České republice. Publikace představuje systém ECVET školám a zaměstnavatelům z hlediska možného přenesení osvědčených evropských postupů na národní úroveň a ukazuje jeho výhody, které spočívají především v podpoře spolupráce škol a podniků a ve zvyšování kvality i počtu stáží žáků středních odborných škol. Autoři: Mgr. Martina Kaňáková, Mgr. Michala Čičváková
Stáhnout Praktické vyučování v prostředí se složitou a nákladnou technologií a zařízením ve firměZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ41-55-H/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikmetodický inspiromat
<p>Publikace pro skupinu oborů 41 Zemědělství a lesnictví. Tato metodická publikace je zaměřena na profesní přípravu žáků oborů vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví v reálném pracovním prostředí firem se složitou a nákladnou technologií. Publikace se zabývá procesem výběru vhodného sociálního partnera školy pro praktické vyučování žáků v reálném pracovním prostředí a organizačními a formálními záležitostmi nutnými pro optimální nastavení spolupráce školy a firmy. Autoři: Mgr. Jiří Doležal, Bc. Václav Vyhnálek. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.</p>
Stáhnout Praktické vyučování v maturitních oborechZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ65-42-M/02, 65-41-L/01, 65-41-L/51, 65-42-M/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikmetodický inspiromat
<p>Publikace pro skupinu oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus. Publikace je zaměřená na přípravu absolventů skupiny oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus ke vstupu na trh práce a může být inspirací pro řadu škol vyučujících tyto obory. Autoři publikace pracují na Střední škole hotelové a služeb v Kroměříži, která má v současné době asi tisíc žáků, a vyučuje kromě jiných oborů i obory hotelnictví, cestovního ruchu a gastronomie. Autoři: Ing. Taťána Vencovská,&nbsp;Ing. Petr Hajný, Ing. Věra Zezuláková. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.</p>
Stáhnout Ověřování odborných znalostí a dovedností žáků - sbírka úloh pro truhlářeZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ33-56-H/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikodborný výcvik, metodické publikace a učební materiály, z praxe škol
<p>Publikace obsahuje soubory úloh pro první až třetí ročník oboru vzdělání 33-56-H/01 Truhlář, které umožňují žákům kontrolu výsledků formou samostudia a procvičování svých znalostí. Soubory testů jsou prvotně členěny podle obtížnosti pro jednotlivé ročníky a dále jsou rozděleny tak, aby je bylo možno absolvovat v jednotlivých hodinách po skupinách od 15 do 20 testových otázek. Jedná se o nestandardizované otevřené úlohy, vyžadující vytvoření odpovědi žákem; zastoupeny jsou úlohy se stručnou i širokou odpovědí. Autor: Ing. Václav Karafiát. Publikace je součástí edice Z praxe škol.</p>
Stáhnout Odborný výcvik ve firmě - KUCHAŘZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ65-51-H/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikECVET, jednotky výsledků učení ECVET, metodické publikace a učební materiály, hodnotící standard NSK, metodické vedení instruktorů, odborný výcvik ve firmě
<p>Materiál shrnuje požadavky a doporučení pro realizaci odborného výcviku ve firmě pro obor vzdělání 65-41-H/01 Kuchař-číšník, zaměření kuchař. Využívá při tom požadavky Národní soustavy kvalifikací a zohledňuje požadavky jednotně zadávaných závěrečných zkoušek.</p>