Prvky ECVET a jejich využití v počátečním odborném vzdělávání na národní úrovni

AnotacePublikace se snaží přiblížit Evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání a přípravě (ECVET). Přináší konkrétní ukázky praktického využití ECVET podniky a školami zapojenými do projektu Pospolu. Projekt Pospolu je prvním národním projektem, který testoval, zda a v jakém rozsahu je možné evropský systém ECVET, případně jeho vybrané principy prakticky aplikovat v České republice. Publikace představuje systém ECVET školám a zaměstnavatelům z hlediska možného přenesení osvědčených evropských postupů na národní úroveň a ukazuje jeho výhody, které spočívají především v podpoře spolupráce škol a podniků a ve zvyšování kvality i počtu stáží žáků středních odborných škol. Autoři: Mgr. Martina Kaňáková, Mgr. Michala Čičváková
FormaOdborný výcvik, Odborná praxe
TypMetodické publikace
KrajCelorepubliková působnost
ŠtítkyECVET, odborná praxe, metodické publikace a učební materiály, odborný výcvik ve firmě
Stáhnout materiál

INFO

Datum vložení: 08.09.2015
Počet stažení: 870
logo projektu Pospolu
Materiál byl finančně podpořen v letech 2013 až 2015 z IPN projektu POSPOLU. Ostatní materiály na tomto modulu jsou průběžně přidávány na základě aktivit Národního ústavu pro vzdělávání v době udržitelnosti projektu.