Náměty na podporu spolupráce škol a zaměstnavatelů - aplikovaný model spolupráce pro skupinu oborů vzdělání 29 Potravinářství a potravinářská chemie - kategorie dosaženého vzdělání H

Anotace

Aplikovaný model spolupráce pro skupinu oborů vzdělání 29 Potravinářství a potravinářská chemie, kategorie dosaženého vzdělání H je nástroj, který slouží jako podpora při vymezování obsahu a podmínek spolupráce škol a zaměstnavatelů v dané skupině oborů vzdělání. Obsahuje různé aspekty, které je třeba zohledňovat při navazování, průběhu a vyhodnocení spolupráce. Je určen školám i zaměstnavatelům. Je vhodným vodítkem jak pro již vytvořená fungující partnerství, tak pro subjekty, které mají zájem spolupráci teprve navázat. Model spolupráce nemá charakter závazného dokumentu, jeho funkce je inspirativní. Model je východiskem pro zpracování konkrétních modelů spolupráce aplikovaných na podmínky jednotlivých škol.

(Platnost URL odkazů k 15. 10. 2015)

Obory
  • Potravinářství a potravinářská chemie (29) – Cukrář (29-54-H/01)
  • Potravinářství a potravinářská chemie (29) – Pekař (29-53-H/01)
  • Potravinářství a potravinářská chemie (29) – Řezník - uzenář (29-56-H/01)
  • Potravinářství a potravinářská chemie (29) – Výrobce potravin (29-51-H/01)
FormaOdborný výcvik, Stáže učitelů, Využití odborníků z praxe
TypModely spolupráce
KrajCelorepubliková působnost
Štítkyzávěrečná zkouška
Stáhnout materiál

Vazby

Materiál se váže na: Na tento materiál se váže:

INFO

Datum vložení: 23.10.2015
Počet stažení: 992
logo projektu Pospolu
Materiál byl finančně podpořen v letech 2013 až 2015 z IPN projektu POSPOLU. Ostatní materiály na tomto modulu jsou průběžně přidávány na základě aktivit Národního ústavu pro vzdělávání v době udržitelnosti projektu.