Titulka » Titulní strana Pospolu » Výstupy projektu

Přehled výstupů

Skupina oborůOborKrajTypFormaAutorTagy
Zrušit filtr
Nalezeno: 44
<< < 1 2 3 4 5 > >>
Název materiáluAnotace AutorOborKrajFormaTagy
Seřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupně
Stáhnout Přehled předpisů v oblasti životního prostředíZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ16-01-M/01, 16-02-M/01Celorepubliková působnostmetodický inspiromat
<p>Obory vzdělání zařazené do skupiny oborů 16 Ekologie a ochrana životního prostředí připravují absolventy v oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou mimo jiné i na pozici podnikového ekologa. Jelikož je oblast legislativy v těchto oblastech velmi složitá a učitelé nemají často takové možnosti jak se s ní seznámit. Publikace přinese základní informace o platných postupech a povinnostech firem, vycházející z předpisů v oblasti životního prostředí, které poslouží učitelům v odborných školách jako podklad pro výuku odborných předmětů. Předkládaný materiál se týká oblastí, které řeší firmy ze zákona &ndash; oblast ochrany ovzduší, ochrany vod a odpady. Publikace je doplněna časovým harmonogramem důležitých termínů z této oblasti. Příručka je určena učitelům SOŠ skupiny oborů 16 Ekologie a ochrana životního prostředí.</p> <p>Publikace obsahuje přílohy, které najdete ke stažení <a href="http://pospolu.rvp.cz/filemanager/userfiles/Přilohy.zip"><strong>ZDE</strong></a>.</p>
Stáhnout Prvky ECVET a jejich využití v počátečním odborném vzdělávání na národní úrovniZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍCelorepubliková působnostOdborný výcvik, Odborná praxeECVET, odborná praxe, metodické publikace a učební materiály, odborný výcvik ve firmě
Publikace se snaží přiblížit Evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání a přípravě (ECVET). Přináší konkrétní ukázky praktického využití ECVET podniky a školami zapojenými do projektu Pospolu. Projekt Pospolu je prvním národním projektem, který testoval, zda a v jakém rozsahu je možné evropský systém ECVET, případně jeho vybrané principy prakticky aplikovat v České republice. Publikace představuje systém ECVET školám a zaměstnavatelům z hlediska možného přenesení osvědčených evropských postupů na národní úroveň a ukazuje jeho výhody, které spočívají především v podpoře spolupráce škol a podniků a ve zvyšování kvality i počtu stáží žáků středních odborných škol. Autoři: Mgr. Martina Kaňáková, Mgr. Michala Čičváková
Stáhnout Průvodce pro firmy k navázání spolupráce se školouZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍCelorepubliková působnostpropojení školy a firmy
<p>V Průvodci pro firmy jsou popsány jednotlivé kroky od předběžného formulování cílů spolupráce a možností v jednotlivých formách spolupráce přes jednání o konkrétních podmínkách až po náležitosti smlouvy a tipy, na co nezapomenout. Průvodce je doplněn o odkazy na legislativu a náklady z pohledu financí, času a administrativy s tím spojené.</p>
Stáhnout Profilová maturitní zkouška v odborných školáchZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ41-41-M/01, 28-44-M/01, 26-41-M/01, 65-42-M/01, 63-41-M/02, 66-41-L/01, 23-41-M/01, 78-42-M/01Celorepubliková působnostProfilová maturitní zkouškametodický inspiromat
<p>Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S &ndash; Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání (2009‒2012), který realizovalo MŠMT ve spolupráci s NÚV, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Publikace byla aktualizována v roce 2016 a doplněna o kapitolu o spolupráci se sociálními partnery. Publikace obsahuje návrh profilové části maturitní zkoušky a její možné varianty v osmi oborech vzdělání. Ukazuje na nich, jak koncipovat profilovou část maturitní zkoušky, aby měla komplexnější charakter a prověřovala odborné i klíčové kompetence absolventa. Publikace přináší informaci o řešení a výsledcích úkolu, kterým se zabýval tým odborníků a učitelů z pilotních a dalších škol v rámci projektu Kurikulum S a který se týkal pojetí profilové části maturitní zkoušky ve středních odborných školách ve vztahu k rámcovým a školním vzdělávacím programům.</p>
Stáhnout Profilová část maturitní zkoušky: praktická zkouška, maturitní práce a její obhajobaZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ18-20-M/01Celorepubliková působnostProfilová maturitní zkouškametodické publikace a učební materiály, profilová maturitní zkouška
<p>Publikace je určena školám jako zdroj informací, příkladů a inspirace pro přípravu profilové části maturitní zkoušky. Zabývá se formou praktické zkoušky a maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí. Kromě obecných informací k profilové části maturitní zkoušky a jejím vybraným formám předkládá konkrétní příklady realizace těchto forem ze škol s rozpracováním organizace, hodnocení a ukázek zadání v návaznosti na ověřované kompetence. Autorský kolektiv: Ing. Jitka Svobodová ‒ vedoucí týmu, Ing. Kateřina Raichová, Mgr. Miroslav Řezáč. Publikace je součástí edice Profilová maturitní zkouška.</p>
Stáhnout Profilová část maturitní zkoušky: Praktická zkouškaZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ36-47-M/01Celorepubliková působnostProfilová maturitní zkouškametodické publikace a učební materiály, profilová maturitní zkouška
Publikace pro obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví – Pozemní stavby Publikace je určena školám jako zdroj informací, příkladů a inspirace pro přípravu profilové části maturitní zkoušky v oboru vzdělání zaměřeném na pozemní stavby. Zabývá se formou praktické zkoušky. Kromě obecných informací k profilové části maturitní zkoušky a praktické zkoušce předkládá konkrétní příklady realizace této formy ze škol s rozpracováním organizace, hodnocení a ukázek zadání v návaznosti na ověřované kompetence. Autorský kolektiv: Ing. Hana Fládrová − vedoucí týmu, Ing. Iva Buriánová, Ing. Petr Drbušek − poskytnutí podkladů Publikace je součástí edice Profilová maturitní zkouška.
Stáhnout Profilová část maturitní zkoušky: maturitní práce s obhajobou a její alternativyZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ33-42-M/01Celorepubliková působnostProfilová maturitní zkouškametodické publikace a učební materiály, profilová maturitní zkouška
Publikace pro obor vzdělání 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba. Publikace je určena školám jako zdroj informací, příkladů a inspirace pro přípravu profilové části maturitní zkoušky. Zabývá se formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí ve srovnání s praktickou zkouškou a kombinací forem. Kromě obecných informací k profilové části maturitní zkoušky a jejím vybraným formám předkládá konkrétní příklady realizace těchto forem ze škol s rozpracováním organizace, hodnocení a ukázek zadání v návaznosti na ověřované kompetence. Autorský kolektiv: Ing. arch. Pavel Kraus, Jaroslav Adam. Publikace je součástí edice Profilová maturitní zkouška.
Stáhnout Profilová část maturitní zkouškyZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ37-41-M/01Hlavní město PrahaProfilová maturitní zkouškametodické publikace a učební materiály, profilová maturitní zkouška
Publikace pro obor vzdělání 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy. Publikace je určena školám jako zdroj informací, příkladů a inspirace pro přípravu profilové části maturitní zkoušky. Zabývá se formou praktické zkoušky, maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí a kombinací forem. Kromě obecných informací k profilové části maturitní zkoušky a jejím vybraným formám předkládá konkrétní příklady realizace těchto forem ze škol s rozpracováním organizace, hodnocení a ukázek zadání v návaznosti na ověřované kompetence. Autorský kolektiv: Ing. Lenka Krylová ‒ vedoucí týmu Ing. Jana Benešová Ing. Radmila Smětáková Ing. Bc. Vítězslav Ilko Ing. Jaroslav Vrchota Publikace je součástí edice Profilová maturitní zkouška.
Stáhnout Profilová část maturitní zkouškyZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ68-43-M/01Celorepubliková působnostProfilová maturitní zkouškametodické publikace a učební materiály, profilová maturitní zkouška
Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost. Publikace je určena školám jako zdroj informací, příkladů a inspirace pro přípravu profilové části maturitní zkoušky. Zabývá se formou praktické zkoušky. Kromě obecných informací k profilové části maturitní zkoušky a praktické zkoušce předkládá konkrétní příklady realizace této formy ze škol s rozpracováním organizace, hodnocení a ukázek zadání v návaznosti na ověřované kompetence. Autorský kolektiv: Ing. Renáta Humeniuková (vedoucí týmu), Ing. Jitka Nováková, Ph.D. (vedoucí týmu), RNDr. Julie Kvasnicová, Mgr. Jarmila Lavičková, Mgr. Petra Vrtělková Publikace je součástí edice Profilová maturitní zkouška.
Stáhnout Praktické vyučování v prostředí se složitou a nákladnou technologií a zařízením ve firměZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ41-55-H/01Celorepubliková působnostOdborný výcvik, Odborná praxemetodický inspiromat
<p>Publikace pro skupinu oborů 41 Zemědělství a lesnictví. Tato metodická publikace je zaměřena na profesní přípravu žáků oborů vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví v reálném pracovním prostředí firem se složitou a nákladnou technologií. Publikace se zabývá procesem výběru vhodného sociálního partnera školy pro praktické vyučování žáků v reálném pracovním prostředí a organizačními a formálními záležitostmi nutnými pro optimální nastavení spolupráce školy a firmy. Autoři: Mgr. Jiří Doležal, Bc. Václav Vyhnálek. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.</p>