Profilová maturitní zkouška v odborných školách

Anotace

Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání (2009‒2012), který realizovalo MŠMT ve spolupráci s NÚV, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Publikace byla aktualizována v roce 2016 a doplněna o kapitolu o spolupráci se sociálními partnery. Publikace obsahuje návrh profilové části maturitní zkoušky a její možné varianty v osmi oborech vzdělání. Ukazuje na nich, jak koncipovat profilovou část maturitní zkoušky, aby měla komplexnější charakter a prověřovala odborné i klíčové kompetence absolventa. Publikace přináší informaci o řešení a výsledcích úkolu, kterým se zabýval tým odborníků a učitelů z pilotních a dalších škol v rámci projektu Kurikulum S a který se týkal pojetí profilové části maturitní zkoušky ve středních odborných školách ve vztahu k rámcovým a školním vzdělávacím programům.

Obory
  • Strojírenství a strojírenská výroba (23) – Strojírenství (23-41-M/01)
  • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (26) – Elektrotechnika (26-41-M/01)
  • Technická chemie a chemie silikátů (28) – Aplikovaná chemie (28-44-M/01)
  • Zemědělství a lesnictví (41) – Agropodnikání (41-41-M/01)
  • Ekonomika a administrativa (63) – Obchodní akademie (63-41-M/02)
  • Gastronomie, hotelnictví a turismus (65) – Hotelnictví (65-42-M/01)
  • Obchod (66) – Obchodník (66-41-L/01)
  • Obecně odborná příprava (78) – Technické lyceum (78-42-M/01)
FormaProfilová maturitní zkouška
TypMetodické publikace
KrajCelorepubliková působnost
Štítkymetodický inspiromat
Stáhnout materiál

INFO

Datum vložení: 30.01.2017
Počet stažení: 979