Titulka » Titulní strana Pospolu » Výstupy projektu

Přehled výstupů

Skupina oborůOborKrajTypFormaAutorTagy
Zrušit filtr
Nalezeno: 44
1 2 3 4 5 > >>
Název materiáluAnotace AutorOborKrajFormaTagy
Seřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupně
Stáhnout Model profilové maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceumZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ78-42-M/01Celorepubliková působnostProfilová maturitní zkouškametodický inspiromat
Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání (2009‒2012), který realizovalo MŠMT ve spolupráci s NÚV, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Publikace byla aktualizována v roce 2016 a doplněna o kapitolu o spolupráci se sociálními partnery. Publikace pro obor vzdělání technické lyceum obsahuje návrh profilové části maturitní zkoušky ve vazbě na rámcový vzdělávací program i školní vzdělávací programy. Ukazuje, jak koncipovat profilovou část maturitní zkoušky, aby měla komplexní charakter a prověřovala odborné i klíčové kompetence absolventa.
Stáhnout Workshopy ke zvýšení motivace žáků oboru vzdělání Sociální činnostZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ75-41-M/01Celorepubliková působnostmotivační workshopy
<p>Publikace pro skupinu oborů 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče. Publikace si klade za cíl nabídnout učitelům v oboru Sociální činnost několik možností, jak netradičně pracovat s žáky, aby je vhodně motivovali, aby v nich probudili zájem o studovaný obor tak, aby je studium bavilo a měli zájem uvedené kompetence získávat i vlastní aktivitou. Jedná se o workshopy, které pomáhají k získávání praktických dovedností a kompetencí potřebných k výkonu povolání v oblasti sociální péče, se zřetelem k rozvoji kompetencí komunikačních, osobnostních, sociálních a morálních, usnadňujících uplatnění absolventa oboru v praxi. Cílem workshopů je nácvik chování a jednání žáků v sebeprezentujících činnostech, procvičení v komunikaci, práce s nonverbálním projevem a jeho zvláštnostmi. Autor: Radka Sirotková. Publikace je součástí edice Motivační workshopy.</p>
Stáhnout Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých školZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ72-41-M/01Celorepubliková působnostčtenářské dovednosti
<p>Publikace pro skupinu oborů 72 Publicistika, knihovnictví a informatika. Publikace přináší učitelům inspiraci k využití odborného směřování žáků při výuce čtenářských dovedností. Publikace je tvořena dvěma částmi. Úvodní text je věnován čtenářství a čtenářské gramotnosti a jejich základním pojmům a aspektům, připojeny jsou informace o mezinárodních výzkumech v této oblasti. Druhá část publikace obsahuje 20 pracovních listů, jejichž koncepce je založena na propojení rozvoje čtenářských dovedností žáků a dovedností odborných, protože příprava žáků škol skupiny oborů 72 je směřována ke knihovnictví a archivnictví, tedy oborů, kde je dovednost číst při výkonu povolání dovedností klíčovou. Autorský kolektiv: PhDr. Karel Starý, Ph.D. (Čtenářství, čtenářská gramotnost, čtenářské dovednosti) &ndash; PhDr. Pavla Brožová (pracovní listy). Publikace je součástí edice Čtenářské dovednosti pro praxi.</p>
Stáhnout Metodické materiály pro obory vzdělání Kadeřník, Kosmetické služby, Vlasová kosmetikaZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ69-51-H/01, 69-41-L/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikmetodický inspiromat, odborný výcvik, metodické publikace a učební materiály
Publikace je určena učitelům středních škol skupiny oborů 69 Osobní a provozní služby, tedy oborů kadeřník, kosmetické služby a vlasová kosmetika. Je zaměřena na výuku nových trendů a na to, jak se tyto trendy promítají do požadavků zaměstnavatelů na absolventy. Součástí publikace je i dotazníkové šetření zjišťující názory zákazníků a přinášející náměty, proč a jak obdobná šetření se žáky provádět. Závěr publikace je věnován prezentaci škol a jejich žáků na veřejnosti, portfoliím a soutěžím. Autoři publikace: Mgr. Světlana Voborníková, Lucie Císařová. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.
Stáhnout Profilová část maturitní zkouškyZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ68-43-M/01Celorepubliková působnostProfilová maturitní zkouškametodické publikace a učební materiály, profilová maturitní zkouška
Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost. Publikace je určena školám jako zdroj informací, příkladů a inspirace pro přípravu profilové části maturitní zkoušky. Zabývá se formou praktické zkoušky. Kromě obecných informací k profilové části maturitní zkoušky a praktické zkoušce předkládá konkrétní příklady realizace této formy ze škol s rozpracováním organizace, hodnocení a ukázek zadání v návaznosti na ověřované kompetence. Autorský kolektiv: Ing. Renáta Humeniuková (vedoucí týmu), Ing. Jitka Nováková, Ph.D. (vedoucí týmu), RNDr. Julie Kvasnicová, Mgr. Jarmila Lavičková, Mgr. Petra Vrtělková Publikace je součástí edice Profilová maturitní zkouška.
Stáhnout Jak připravit žáky na reálné pracovní prostředí. Návrh metodiky odborného výcviku.Zobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ66-51-H/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikmetodický inspiromat, odborný výcvik, metodické publikace a učební materiály
<p>Publikace je zaměřena na profesní přípravu žáků oborů vzdělání skupiny 66 Obchod, kategorie dosaženého vzdělání H. Principy a metody obsažené v publikaci jsou demonstrovány na oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač. Je určena učitelům odborných předmětů a učitelům odborného výcviku. Některé části mohou využít i zástupci zaměstnavatelů, kteří mají na starosti komunikaci se školami nebo přímo výuku žáků (instruktoři), nicméně publikace cílí primárně na školy. Záměrem publikace je představit návody a příklady efektivního plánování, přípravy, realizace a hodnocení odborného výcviku, a tím dosáhnout lepší připravenosti absolventů na vstup do reálného pracovního prostředí. Autoři: Ing. Lydia Čistá, Mgr. Mojmír Novotný. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.</p>
Stáhnout Model profilové maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 66-41-L/01 ObchodníkZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ66-41-L/01Celorepubliková působnostProfilová maturitní zkouškametodický inspiromat
Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání (2009‒2012), který realizovalo MŠMT ve spolupráci s NÚV, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Publikace byla aktualizována v roce 2016 a doplněna o kapitolu o spolupráci se sociálními partnery. Publikace pro obor vzdělání obchodník obsahuje návrh profilové části maturitní zkoušky ve vazbě na rámcový vzdělávací program i školní vzdělávací programy. Ukazuje, jak koncipovat profilovou část maturitní zkoušky, aby měla komplexní charakter a prověřovala odborné i klíčové kompetence absolventa.
Stáhnout Odborný výcvik ve firmě - KUCHAŘZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ65-51-H/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikECVET, jednotky výsledků učení ECVET, metodické publikace a učební materiály, hodnotící standard NSK, metodické vedení instruktorů, odborný výcvik ve firmě
<p>Materiál shrnuje požadavky a doporučení pro realizaci odborného výcviku ve firmě pro obor vzdělání 65-41-H/01 Kuchař-číšník, zaměření kuchař. Využívá při tom požadavky Národní soustavy kvalifikací a zohledňuje požadavky jednotně zadávaných závěrečných zkoušek.</p>
Stáhnout Praktické vyučování v maturitních oborechZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ65-42-M/02, 65-41-L/01, 65-41-L/51, 65-42-M/01Celorepubliková působnostOdborný výcvik, Odborná praxemetodický inspiromat
<p>Publikace pro skupinu oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus. Publikace je zaměřená na přípravu absolventů skupiny oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus ke vstupu na trh práce a může být inspirací pro řadu škol vyučujících tyto obory. Autoři publikace pracují na Střední škole hotelové a služeb v Kroměříži, která má v současné době asi tisíc žáků, a vyučuje kromě jiných oborů i obory hotelnictví, cestovního ruchu a gastronomie. Autoři: Ing. Taťána Vencovská,&nbsp;Ing. Petr Hajný, Ing. Věra Zezuláková. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.</p>
Stáhnout Model profilové maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 65-42-M/01 HotelnictvíZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ65-42-M/01Celorepubliková působnostProfilová maturitní zkouškametodický inspiromat
Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání (2009‒2012), který realizovalo MŠMT ve spolupráci s NÚV, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Publikace byla aktualizována v roce 2016 a doplněna o kapitolu o spolupráci se sociálními partnery. Publikace pro obor vzdělání hotelnictví obsahuje návrh profilové části maturitní zkoušky ve vazbě na rámcový vzdělávací program i školní vzdělávací programy. Ukazuje, jak koncipovat profilovou část maturitní zkoušky, aby měla komplexní charakter a prověřovala odborné i klíčové kompetence absolventa.