Titulka » Titulní strana Pospolu » Výstupy projektu

Přehled výstupů

Skupina oborůOborKrajTypFormaAutorTagy
Zrušit filtr
Nalezeno: 49
1 2 3 4 5 > >>
Název materiáluAnotace AutorOborKrajFormaTagy
Seřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupně
Stáhnout Autolakýrník (23-61-H/01) - případová studieZobrazit/skrýt anotaci
PS
Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 1523-61-H/01Jihomoravský krajOdborný výcvik
<p>Případová studie popisuje zkušenosti Integrované střední školy automobilní Brno ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna, a. s. Stav informací je platný ke dni 12.5.2015. Jsou přesně stanoveny kompetence žáků, které žák v průběhu odborného výcviku získá. Při odborném výcviku je kladen důraz na individuální hodnocení jednotlivých žáků, a to především na: přístup a zodpovědnost při plnění úkolů, manuální zručnost a dovednost, kvalitu odvedené práce, dodržování technologických postupů a BOZP, samostatnost žáků při procvičování daných témat. Odborný výcvik žáků probíhá v moderně vybavené lakovně pro osobní, nákladní a drážní vozidla. Žáci vykonávají samostatnou komplexní činnost také v rámci produktivní činnosti.</p>
Stáhnout Autotronik (39-41-L/01) - případová studieZobrazit/skrýt anotaci
PS
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace39-41-L/01Moravskoslezský krajOdborný výcvik
Případová studie popisuje zkušenosti Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kopřivnice, ve spolupráci s firmou BROSE CZ spol. s r. o. Stav informací je platný ke dni 13.5.2015. Cílem odborného výcviku v reálném pracovním prostředí je získání praktických zkušeností, seznámení se s pracovním prostředím a kulturou firmy, možnost získání budoucího zaměstnání. Vykonávané činnosti jsou v různé náročnosti v závislosti na aktuální potřebě. Mentor dle vlastního uvážení zadává činnost. U činností s nižší náročností a nízkou prioritou je kladen důraz na samostatnost. U činností s vyšším nárokem na znalosti a rizikem způsobení finanční škody, jsou činnosti definovány přesněji a jejich vyhotovení je také častěji kontrolováno.
Stáhnout Autotronik (39-41-L/01) - případová studieZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední průmyslová škola dopravní, a. s.39-41-L/01Hlavní město PrahaOdborný výcvik
Případová studie popisuje zkušenosti Střední průmyslové školy dopravní Praha 5, ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy. Stav informací je platný ke dni 7.1.2015. Absolvování OV v reálném prostředí firmy žákům umožní zejména bezproblémový přechod do zaměstnání např. právě na pracoviště partnerské firmy. Škole tento program především snižuje náklady na vybavení dílen a umožňuje lepší komunikaci mezi školou a partnerskou firmou – v tomto případě přímo zřizovatelem školy. Partnerská firma má možnost ovlivňovat výukové programy ve škole a získávat mladé a kvalifikované pracovníky na specializovaná pracoviště, kteří již nepotřebují delší dobu zácviku. Prostřednictvím odborných stáží v útvarech DP se umožní pedagogům SPŠD přenos nejnovějších odborných poznatků z pracovišť v DP do teoretické výuky žáků vybraných oborů SPŠD uplatnitelných v DP, tím zvýšit kvalitu odborného vzdělávání žáků v těchto oborech a rozvíjet tak spolupráci mezi DP a SPŠD. Náborové akce jsou ve spolupráci s firmou realizovány společnými propagačními akcemi – poskytnutí reklamního prostoru v dopravních prostředcích MHD, kde jsou umístěny letáky, jejichž grafická podoba se přibližuje grafickému vizuálu partnerské firmy tak, aby cílovou skupinu na první pohled informovala o propojení školy a firmy. Škola se pravidelně prezentuje na dnu otevřených dveří DPP v prostorách partnerské firmy, který má velmi vysokou návštěvnost a je mediálně podpořen ze strany firmy.
Stáhnout Cukrář (29-54-H/01) - případová studieZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, U Hvězdy 227929-54-H/01Středočeský krajOdborný výcvik
Případová studie popisuje zkušenosti Střední odborné školy a středního odborného učiliště Kladno ve spolupráci s SPV – Střediskem praktického vyučování, s. r. o. Stav informací je platný ke dni 21.3.2014. Odborný výcvik je realizován ve výrobních prostorách (učňovské cukrářské dílny) firmy SPV – Středisko praktického vyučování. Žáci jsou zařazeni do učebně-výchovných skupin. Žáci jsou rozděleni tak, aby v každé skupině bylo maximálně 12 žáků. Výuku odborného výcviku zajišťuje v každé skupině učitel odborného výcviku. Aby byla zajištěna výrobní funkčnost každé skupiny, jsou do jedné skupiny zařazeni žáci z nižšího i vyššího ročníku. To zajišťuje zastoupení žáků s různými stupni praktických dovedností ve skupině a umožňuje to, aby žáci mohli kompletně dohotovovat cukrářské výrobky.
Stáhnout Elektrikář (26-51-H/01) - případová studieZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 30226-51-H/01Plzeňský krajOdborný výcvik
Případová studie popisuje zkušenosti Střední školy Horní Bříza ve spolupráci s firmou LB MINERALS s.r.o. Horní Bříza a Kaznějov. Stav informací je platný ke dni 21.3.2014. Cílem odborného výcviku v reálném pracovním prostředí je seznámit se s činnostmi, které nelze v podmínkách školy realizovat, poznat podmínky reálného pracoviště, zapojit se do pracovního kolektivu, samostatně vykonávat činnosti obsažené ve ŠVP a převzít za tuto činnost odpovědnost, rozvíjet orientaci v pracovně právních vztazích.
Stáhnout Elektrikář (26-51-H/01) - případová studieZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední škola technická a zemědělská Mohelnice26-51-H/01Olomoucký krajOdborný výcvik
Případová studie popisuje zkušenosti Střední školy technické a zemědělské Mohelnice ve spolupráci s firmou Siemens s.r.o, odštěpný závod Busbar Trunking Systems Mohelnice. Stav informací je platný ke dni 23.6.2015. Žáci při odborném výcviku v reálném pracovním prostředí využívají část teoretických znalostí získaných ve škole a v souladu s praxí je dovedou využít. Odborný výcvik v reálném pracovním prostředí přispívá ke zkrácení adaptačního procesu ve firmě, kde někteří žáci po skončení studia najdou zaměstnání. Reálné pracovní prostředí žákům rozšiřuje odborné znalosti získané v teorii a na pracovištích odborného výcviku ve škole. Odborník z praxe se na tvorbě ŠVP nepodílí. Po dohodě učitele odborného předmětu v teoretické výuce ve škole nebo učitele odborného výcviku na dílnách elektro a odborníka z praxe na konkrétní instruktáži, besedě nebo přednášce, kde si žáci během výuky odborného předmětu nebo v praktické výuce rozvíjejí a osvojují výstupy pro uplatnění ve firmě po skončení školního vzdělávání. Odborník z praxe si připravuje pro žáky názornou ukázku nových trendů pracovních a technologických postupů při výrobě sběrnicových systémů. Profesní znalosti odborníka z praxe při výuce naplňují očekávané kompetence žáka.
Stáhnout Elektrikář-silnoproud (26-51-H/01) - případová studieZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín26-51-H/02Zlínský krajOdborný výcvik
Případová studie popisuje zkušenosti Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín ve spolupráci s firmou TES Vsetín, s. r. o. Stav informací je platný ke dni 12.5.2015. Cílem odborného výcviku v reálném pracovním prostředí je vyčerpávající probrání příslušných témat, seznámení s problematikou ve výrobě a na trhu práce. V reálném pracovním prostředí se provádí činnosti dle tematického plánu – výroba elektrických strojů. Žáci se podílí přímo na zakázkách. Práce odpovídají tématům, která se probírají v jednotlivých ročnících. Pracují s instruktorem i ostatními zaměstnanci.
Stáhnout Elektrikář-silnoproud (26-51-H/02) - případová studieZobrazit/skrýt anotaci
PS
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová26-51-H/02Pardubický krajOdborný výcvik
Případová studie popisuje zkušenosti Vyšší odborné školy a Střední školy technické Česká Třebová ve spolupráci s firmou CZ LOKO, a. s. Stav informací je platný ke dni 18.4.2014. V rámci odborného výcviku v reálném pracovním prostředí výrobního podniku CZ LOKO, a. s., se žáci seznamují s pracovními postupy při opravách, montážích a údržbě elektrických zařízení v souvislosti s výrobou, modernizací a opravami kolejových vozidel, které nelze realizovat ve školních dílnách. Žáci mají možnost ověřit si teoretické znalosti získané v odborných elektrotechnických předmětech a rozšířit své praktické dovednosti získané ve školních dílnách. Odborný výcvik žáků ve výrobním provozu vytváří podmínky k upevňování vztahu k práci a odpovědnosti a zkracuje adaptační proces po nástupu do zaměstnání. Firma podle svých personálních potřeb nabízí budoucí zaměstnání žákům, kteří se v odborném výcviku osvědčili. Společnost CZ LOKO zaměstnává absolventy oboru Elektrikář a Elektrikář ‒ silnoproud.
Stáhnout Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01) - případová studie (1)Zobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 5626-52-H/01Plzeňský krajOdborný výcvik
<p>Případová studie popisuje zkušenosti Středního odborného učiliště elektrotechnické Plzeň, ve spolupráci s KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o. Stav informací je platný ke dni 11.12.2014. Cílem odborného výcviku je využití znalostí a dovedností, které žáci získali ve škole a jejich další rozvoj. Budování vztahu k práci, pracovních návyků, využívání pracovní doby, dodržování termínů. Pěstování odpovědnosti za svěřené úkoly a vytvořenou práci. Rozvoj kompetencí k práci v kolektivu, ochota a vstřícnost k požadavkům spolupracovníků, zaměstnavatele a zákazníka. Cílem dalšího vzdělávání učitelů je seznámit se s novými technologiemi a inovativními postupy v oblastech výroby a osazování rozvaděčů, příprava a montáže kabelových svazků, kompletace složitějších elektrotechnických systémů regulace a měření, montáž komunikačních a informačních systémů s důrazem na orientaci v technické dokumentaci. Firma se účastní náboru formou prezentace na Dnech otevřených dveří školy a poskytuje informace zájemcům a drobné propagační materiály. Na konci roku probíhá beseda firmy ve škole, kde firma prezentuje svůj výrobní program a nabízí pracovní uplatnění vycházejícím absolventům. Realizace praktické zkouška probíhá v dílnách odborného výcviku školy.</p>
Stáhnout Elektrotechnika (26-41-M/01) - případová studieZobrazit/skrýt anotaci
PS
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov26-41-M/01Karlovarský krajOdborný výcvik
Případová studie popisuje zkušenosti Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, ve spolupráci s firmami z regionu. Stav informací je platný ke dni 5.9.2014. Cíle odborného výcviku v reálném pracovním prostředí je seznámit žáky s reálným pracovním prostředím a konkrétním pracovištěm ve firmě. Žáci se seznamují s pracovními postupy při opravách, montážích a údržbě elektrických zařízení v hlavní výrobní činnosti jednotlivých firem. Možnost žáků upevnit a rozšířit si v praxi kompetence získané ve školní výuce. Získat potřebné návyky pro výkon budoucího povolání - zkrácení adaptačního procesu ve firmě po nástupu žáka do zaměstnání. Při odborné praxi žáci v reálném pracovním prostředí vykonávají tyto činnosti: orientace v elektrotechnických výkresech, normách a odborném textu, čtení a kreslení jednopólových schémat ovládacích obvodů, práce s vodiči, klasifikace vodičů podle barvy, atd. Budoucí zkrácení adaptačního procesu ve firmě po nástupu žáka do zaměstnání díky rozvoji orientace v pracovně právních vztazích během odborné praxe.