Elektrikář (26-51-H/01) - případová studie

AnotacePřípadová studie popisuje zkušenosti Střední školy technické a zemědělské Mohelnice ve spolupráci s firmou Siemens s.r.o, odštěpný závod Busbar Trunking Systems Mohelnice. Stav informací je platný ke dni 23.6.2015. Žáci při odborném výcviku v reálném pracovním prostředí využívají část teoretických znalostí získaných ve škole a v souladu s praxí je dovedou využít. Odborný výcvik v reálném pracovním prostředí přispívá ke zkrácení adaptačního procesu ve firmě, kde někteří žáci po skončení studia najdou zaměstnání. Reálné pracovní prostředí žákům rozšiřuje odborné znalosti získané v teorii a na pracovištích odborného výcviku ve škole. Odborník z praxe se na tvorbě ŠVP nepodílí. Po dohodě učitele odborného předmětu v teoretické výuce ve škole nebo učitele odborného výcviku na dílnách elektro a odborníka z praxe na konkrétní instruktáži, besedě nebo přednášce, kde si žáci během výuky odborného předmětu nebo v praktické výuce rozvíjejí a osvojují výstupy pro uplatnění ve firmě po skončení školního vzdělávání. Odborník z praxe si připravuje pro žáky názornou ukázku nových trendů pracovních a technologických postupů při výrobě sběrnicových systémů. Profesní znalosti odborníka z praxe při výuce naplňují očekávané kompetence žáka.
Obory
  • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (26) – Elektrikář (26-51-H/01)
FormaOdborný výcvik, Nábor žáků, Závěrečná zkouška, Využití odborníků z praxe
TypPřípadové studie
SpoluautorSiemens, s. r. o.
KrajOlomoucký kraj
Stáhnout materiál

Vazby

Materiál se váže na:

INFO

Datum vložení: 26.08.2015
Počet stažení: 1643
logo projektu Pospolu
Materiál byl finančně podpořen v letech 2013 až 2015 z IPN projektu POSPOLU. Ostatní materiály na tomto modulu jsou průběžně přidávány na základě aktivit Národního ústavu pro vzdělávání v době udržitelnosti projektu.