Titulka » Titulní strana Pospolu » Seznam nástrojů

Seznam nástrojů

Na této stránce najdete souhrnný seznam všech pomůcek z POSPOLU, které mohou podpořit kvalitu Vaší spolupráce mezi školou a firmou. Stránka je průběžně aktualizována, sledujte tedy poslední datum aktualizace, v případě dotazů se v době projektu obracejte na email pospolu.info (et) nuv.cz.

(1) 

Slovníček pojmů k modelům spolupráce škol a firem

Ke stažení

SLOVNÍČEK POJMŮ

Slovníček obsahuje seznam základních pojmů z oblasti spolupráce středních škol, zaměstnavatelů a dalších sociálních partnerů.

 

(2) 

Soupis aktuálních legislativních norem v oblasti spolupráce škol a firem

Ke stažení

OBECNÁ LEGISLATIVA

 

 

Obsahuje nekomentovaný seznam odkazů na zákony, vyhlášky, metodická doporučení a výklady k oblasti spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Verze specifické pro konkrétní obory a skupiny oborů vzdělávání hledejte v příslušné části aplikovaného modelu.

 

(3) 

Plán spolupráce

Ke stažení

NÁVOD

FORMULÁŘ

VZOR

ONLINE APLIKACE

Plán spolupráce se sociálními partnery je inspirací pro školy k přiložení tohoto formuláře ke svým ŠVP. Jedná se o soustavu několika formulářů obsahujících v prvé řadě výčet firem, se kterými škola bude spolupracovat při realizaci ŠVP.

Navrhovaný dodatek ŠVP,v ideálním případě aktualizovaný vždy pro konkrétní školní rok, nebo v odůvodněných případech v kratším časovém horizontu, umožní reagovat na změny ve výrobním programu firem, na vývoj v oboru a další podněty a pomůže zabezpečit praktickou výuku ve vztahu ke konkrétní firmě. Nejedná se o změnu ŠVP, ale o jeho konkretizaci a doplnění, zpřesnění podmínek spolupráce školy s firmami v daném školním roce.

Pracovní offline verze nástroje z května 2015.

Online aplikace k otevření zde - http://pospolu-plany.rvp.cz/sign/

(4)

Dotazník kvality pro firmu

FORMULÁŘ

Autoevaluační dotazník pro zaměstnavatele pro vyhodnocení vlastního systému řízení kvality při spolupráci se školou v oblasti praktického vyučování.

Finální pilotovaná verze, zveřejněna srpen 2015.

(5)

Šablona pro jednotku výsledku učení pro národní mobilitu

NÁVOD

FORMULÁŘ

Formulář pro společné plánování praktického vyučování žáka ve spolupráci školy a libovolného sociálního partnera.

V rámci modulu POSPOLU najdete také již samotné ukázky jednotek výsledků učení s kontakty na příslušné školy/firmy.

Finální pilotovaná verze, zveřejněna srpen 2015.

 

(6)

 

Video je pro firmy, které se zajímají o navázání spolupráce se školami

Video je určeno pro firmy, které se zajímají o navázání spolupráce se školami. Odpovídá na otázky  - Proč - kde-  jak-  co – a  jaké výhody spolupráce firmy se střední odbornou školou školou může přinášet. Video odkazuje na důležité dokumenty a informační zdroje, které je dobré  prostudovat při  rozhodování o tom, zda se školami spolupracovat a jakou formu je pro spolupráci možné zvolit. Jsme přesvědčeni, že Vás tyto podněty inspirují k vyhledání dalších informací a také k navázání kontaktu s konkrétními  odbornými školami v regionu.

Video je  umístěno na odkaze: https://youtu.be/XmwXfXZebx0