Titulka » Titulní strana Pospolu » Výstupy projektu

Přehled výstupů

Skupina oborůOborKrajTypFormaAutorTagy
Zrušit filtr
Nalezeno: 44
1 2 3 4 5 > >>
Název materiáluAnotace AutorOborKrajFormaTagy
Seřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupně
Stáhnout Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých škol uměleckého zaměřeníZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍCelorepubliková působnostčtenářské dovednosti
<p>Publikace nejen pro skupinu oborů 82 Umění a užité umění (pracovní verze). Publikace přináší učitelům inspiraci k využití odborného směřování žáků při výuce čtenářských dovedností. Je tvořena dvěma částmi. Úvodní text je věnován čtenářství a čtenářské gramotnosti a jejich základním pojmům a aspektům, připojeny jsou informace o mezinárodních výzkumech v této oblasti. Druhá část obsahuje 20 pracovních listů, jejichž koncepce je založena na propojení rozvoje čtenářských dovedností žáků uměleckých oborů středních škol s texty, které jsou tematicky specifické vždy pro určitý obor vzdělání v rámci celé skupiny oborů vzdělání 82 Umění a užité umění. Jednotlivé pracovní listy jsou vždy primárně určeny pro jeden z dvaceti oborů vzdělání v rámci dané skupiny oborů. Autorský kolektiv: PhDr. Karel Starý, Ph.D. (Čtenářství, čtenářská gramotnost, čtenářské dovednosti), PhDr. Pavla Brožová (pracovní listy). Publikace je součástí edice Čtenářské dovednosti pro praxi.</p>
Stáhnout Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firemZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍCelorepubliková působnostOdborný výcvik, Odborná praxe, Stáže učitelů, Nábor žáků, Profilová maturitní zkouška, Závěrečná zkouška, Využití odborníků z praxeECVET, velké firmy, malé a střední firmy, standardy odborného výcviku
<p>Publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu &ndash; Podpora spolupráce škol a firem, který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Publikace shrnuje principy rozvoje spolupráce řešené v modelech spolupráce škol a zaměstnavatelů. Jejím hlavním smyslem je usnadnění a případné zkvalitnění aktivní spolupráce škol a zaměstnavatelů v procesech odborného vzdělávání tam, kde je tato spolupráce již určitým způsobem navázána. Zároveň přináší potenciální metodické návody a postupy v oblasti spolupráce pro subjekty, které se k navázání spolupráce teprve připravují nebo o ní uvažují. Více informací o projektu najdete na www.projektpospolu.cz. Autorský kolektiv: Mgr. Petr Naske, Ing. Taťána Vencovská, - Ing. Eva Rathouská Grmelová, Ing. Filip Vencovský, PhDr. Helena Denková, Mgr. František Brož. Konzultace: PhDr. Viola Horská. Oponentura: Ing. Jiří Zajíček, Ing. Petr Jadrný, PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc., Ing. Drahoslav Matonoha, RNDr. Jana Krauseová. Editor: Mgr. František Brož. Jazyková korektura: PhDr. Pavla Brožová. Grafická úprava: Michaela Houdková. Redakce: Lucie Šnajdrová Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Praha 2015 ISBN 978-80-7481-099-2</p>
Stáhnout Instruktor 2015Zobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍCelorepubliková působnostOdborný výcvikvelké firmy, malé a střední firmy, standardy odborného výcviku
V rámci projektu Pospolu byla v prosinci 2014 vyhlášena Cena Pospolu pro instruktora ve firmě, a to ve dvou kategoriích – v kategorii 1 pro firmy a školy zapojené do projektu Pospolu a v kategorii 2 pro firmy a školy mimo něj. Dohromady se sešlo 21 nominací na tuto cenu. Zaslané příběhy nominovaných instruktorů a jejich hodnocení žáky a zástupci firem a škol najdete v publikaci Instruktor 2015, jenž vyšla u příležitosti závěrečné konference Pospolu (14. května 2015 v Praze) a je součástí zapojení se Pospolu do kampaně Roku průmyslu a technického vzdělávání. Jedná se o ocenění nikoliv finanční, ale především o společenské uznání, vyjádření úcty, obdivu a poděkování všem nominovaným instruktorům za to, že dělají dobrou, smysluplnou a společensky významnou práci. Autorský kolektiv: Taťána Vencovská, Martina Kaňáková, Lenka Bečvářová Editace a redakce: Lucie Šnajdrová, Lenka Bečvářová, Pavla Kudělková Grafický návrh obálky a zlom: Michaela Houdková Jazyková korektura: Petra Tonhauserová Fotografie na titulní straně byly pořízeny v prostorách firmy AUTO JAROV, spol. s r. o. Vydal Národní ústav pro vzdělávání Praha 2015 ISBN 978-80-7481-095-4
Stáhnout Vývojové trendy textilního a oděvního oboruZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍCelorepubliková působnostOdborný výcvikmetodický inspiromat, odborný výcvik, metodické publikace a učební materiály
Publikace je zaměřena na profesní přípravu žáků oborů vzdělání 31 Textilní výroba a oděvnictví. Jejím cílem je poskytnout přehled o vývojových trendech v textilním a oděvním oboru. Téma bylo vybráno v součinnosti s pedagogickými pracovníky z oboru. Příručka je určena učitelům odborných předmětů teoretických i praktických. Publikace zprostředkovává vhled do současných vývojových směrů, jejichž realizace se předpokládá v horizontu příštích let. Nabízí souhrn poznatků použitelných pro výuku žáků v současnosti i budoucnosti. Poznatky obsažené v publikaci mohou přispět ke konkretizaci RVP a jeho modernizaci na úrovni ŠVP a výuky. Autoři publikace: Doc. Dr. Ing. Dana Křemenáková, Prof. Ing. Jiří Militký CSc., EUR ING. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.
Stáhnout Ověřování odborných znalostí a dovedností žáků - sbírka úloh pro truhlářeZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ33-56-H/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikodborný výcvik, metodické publikace a učební materiály, z praxe škol
<p>Publikace obsahuje soubory úloh pro první až třetí ročník oboru vzdělání 33-56-H/01 Truhlář, které umožňují žákům kontrolu výsledků formou samostudia a procvičování svých znalostí. Soubory testů jsou prvotně členěny podle obtížnosti pro jednotlivé ročníky a dále jsou rozděleny tak, aby je bylo možno absolvovat v jednotlivých hodinách po skupinách od 15 do 20 testových otázek. Jedná se o nestandardizované otevřené úlohy, vyžadující vytvoření odpovědi žákem; zastoupeny jsou úlohy se stručnou i širokou odpovědí. Autor: Ing. Václav Karafiát. Publikace je součástí edice Z praxe škol.</p>
Stáhnout Česko-anglický a anglicko-český odborný slovníkZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍCelorepubliková působnostOdborný výcvik, Odborná praxeodborný výcvik, odborná praxe, metodické publikace a učební materiály, výuka odborného cizího jazyka, z praxe škol
<p>Česko-anglický a anglicko-český odborný slovník je určen zejména pro skupinu oborů vzdělání Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a skupinu oborů vzdělání Stavebnictví, kartografie a geodézie, částečně využitelný je i při výuce strojírenských oborů. Jeho využití je možné jak při výuce anglického jazyka, tak i při výuce odborných předmětů. Slovník podporuje zlepšování odborné angličtiny ve výuce. Autorský kolektiv: Ing. Jaroslav Kukla, Ing. Dana Černá. Publikace je součástí edice Z praxe škol.</p>
Stáhnout Prvky ECVET a jejich využití v počátečním odborném vzdělávání na národní úrovniZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍCelorepubliková působnostOdborný výcvik, Odborná praxeECVET, odborná praxe, metodické publikace a učební materiály, odborný výcvik ve firmě
Publikace se snaží přiblížit Evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání a přípravě (ECVET). Přináší konkrétní ukázky praktického využití ECVET podniky a školami zapojenými do projektu Pospolu. Projekt Pospolu je prvním národním projektem, který testoval, zda a v jakém rozsahu je možné evropský systém ECVET, případně jeho vybrané principy prakticky aplikovat v České republice. Publikace představuje systém ECVET školám a zaměstnavatelům z hlediska možného přenesení osvědčených evropských postupů na národní úroveň a ukazuje jeho výhody, které spočívají především v podpoře spolupráce škol a podniků a ve zvyšování kvality i počtu stáží žáků středních odborných škol. Autoři: Mgr. Martina Kaňáková, Mgr. Michala Čičváková
Stáhnout Průvodce pro firmy k navázání spolupráce se školouZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍCelorepubliková působnostpropojení školy a firmy
<p>V Průvodci pro firmy jsou popsány jednotlivé kroky od předběžného formulování cílů spolupráce a možností v jednotlivých formách spolupráce přes jednání o konkrétních podmínkách až po náležitosti smlouvy a tipy, na co nezapomenout. Průvodce je doplněn o odkazy na legislativu a náklady z pohledu financí, času a administrativy s tím spojené.</p>
Stáhnout Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelůZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍCelorepubliková působnostOdborný výcvik, Odborná praxe, Stáže učitelů, Nábor žáků, Profilová maturitní zkouška, Závěrečná zkouška, Využití odborníků z praxe, Volnočasové aktivity
Publikace Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelů vznikla jako informativní materiál na podporu spolupráce mezi školami a firmami ve středních a odborných školách. Zabývá se problematikou zajištění činností mezi školami a firmami z pozice koordinátora, možnostmi financování této pozice ve škole a formami spolupráce.
Stáhnout Přehled předpisů v oblasti životního prostředíZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ16-01-M/01, 16-02-M/01Celorepubliková působnostmetodický inspiromat
<p>Obory vzdělání zařazené do skupiny oborů 16 Ekologie a ochrana životního prostředí připravují absolventy v oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou mimo jiné i na pozici podnikového ekologa. Jelikož je oblast legislativy v těchto oblastech velmi složitá a učitelé nemají často takové možnosti jak se s ní seznámit. Publikace přinese základní informace o platných postupech a povinnostech firem, vycházející z předpisů v oblasti životního prostředí, které poslouží učitelům v odborných školách jako podklad pro výuku odborných předmětů. Předkládaný materiál se týká oblastí, které řeší firmy ze zákona &ndash; oblast ochrany ovzduší, ochrany vod a odpady. Publikace je doplněna časovým harmonogramem důležitých termínů z této oblasti. Příručka je určena učitelům SOŠ skupiny oborů 16 Ekologie a ochrana životního prostředí.</p> <p>Publikace obsahuje přílohy, které najdete ke stažení <a href="http://pospolu.rvp.cz/filemanager/userfiles/Přilohy.zip"><strong>ZDE</strong></a>.</p>