Úvodní strana » Aktuality » Novinky v přípravě instruktorů praktického vyučování

Novinky v přípravě instruktorů praktického vyučování

Příprava žáků na pracovištích zaměstnavatelů

Vytvořením podmínek pro aktivní vstup firem, zaměstnavatelů do procesu praktické přípravy žáků středních odborných škol na vybrané povolání vyvstal současně požadavek na profesní přípravu pracovníků firem a dalších zaměstnavatelů na tuto situaci. Jejich přímý vstup do odborného vzdělávacího procesu v reálném prostředí firmy je předpokladem pro užší propojení přípravy ve škole s přípravou žáků v reálném pracovním prostředí. Podporuje zároveň lepší porozumění mezi zapojenými aktéry a zvyšuje kvalitu přípravy žáků.

Instruktor praktického vyučování                      

Instruktor praktického vyučování je zaměstnanec firmy nebo instituce, která na základě smlouvy se školou (tzv. Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování) realizuje praktické vyučování - odborný výcvik nebo odbornou praxi žáků v reálném pracovním prostředí. Instruktor je důležitou osobou, která se podílí na přípravě žáků, je s nimi v přímé interakci a je proto žádoucí, aby měl možnost získat pro výkon této činnosti takové znalosti, které mu pomohou zorientovat se v dokumentech školy a v dalších souvislostech.  V rámci projektu Pospolu byl připraven a ověřen kurz Instruktor praktického vyučování, který je určen právě pro tyto účely.

  • Je možné připravit v tomto kurzu také instruktory ve firmách pro naše potřeby?

Každoročně v rámci udržitelnosti projektu Pospolu nabízíme proškolení lektorů provedení takového kurzu. Tito lektoři pak už mohou samostatně působit v rámci své školy a regionu a připravovat instruktory ve firmách podle potřeby. V  roce 2017 již jeden kurz pro lektory proběhl v únoru, další je naplánován na červen a září. Účastníci kurzu by měli být v ideálním případě učitelé odborného výcviku nebo teoretického odborného předmětu. Od NÚV dostávají osvědčení o absolvování kurzu.

  • Jak je možné kurz absolvovat?

Kurz pro lektory je jednodenní a bude se konat 14. 6. 2017 a 13. 9. 2017 vždy od 9 hodin v Národním ústavu pro vzdělávání v Praze 10. Zájemci se mohou přihlásit nejpozději 14 dní před konáním akce na e- mail martina.kanakova@nuv.cz  nebo  tatana.vencovska@nuv.cz.

Kurzy jsou zdarma. Povinností těch, co projdou proškolením a získají kurz pro využití, je každoročně informovat NÚV o využití kurzu a o počtu proškolených instruktorů.

Vazba na profesní kvalifikaci

V dubnu 2017 byla schválena profesní kvalifikace Instruktor u poskytovatele praktického vyučování, která vznikla na podnět zaměstnavatelů zapojených v projektu Pospolu. Nyní je možné stát se autorizovanou osobou pro tuto profesní kvalifikaci. https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1356-Instruktor_u_poskytovatele_praktickeho_vyucovani/revize-1690

Zájemci o získání profesní kvalifikace pak mohou na výše zmíněný kurz navázat zkouškou profesní kvalifikace.  

Publikováno dne:
25. 04. 2017