Titulka » Titulní strana Pospolu » Detail partnerství - Partnerství 28

Partnerství 28

Adresa:Liberec

O nás

Realizátorem monitoringu v partnerství byla Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace. V rámci partnerství navázala škola spolupráci s libereckou stavební firmou. Monitoring ověřil zejména jejich spolupráci v realizaci odborné praxe v celkovém počtu 480 hodin pro skupinu žáků dlouhodobě vyučovaného oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví.

Škola pojetí předmětu rozpracovala v ŠVP s ohledem na její možnosti tak, že se předmět vyučoval v 1. a 2. ročníku s dotací 2 a 3 hodiny týdně, v čtrnáctidenních cyklech. Projekt Pospolu škole umožnil oslovit firmu a uzavřít s ní „Dohodu o zabezpečení výuky praxe“ v podmínkách  prostředí  firmy.  Během odborné praxe žáci získali reálnou představu ve skutečném prostředí o řízení a vedení firmy, seznámili se s provozem, technologickými postupy výstavby, bezpečnostními a zdravotnickými  předpisy. Na stavbě následně žáci získali poznatky o strojovém a technologickém vybavení a jeho využitím v praxi. Žáci se účastnili jednotlivých stavebně-technologických postupů, které si částečně osvojili. Získali představu o zodpovědnosti a manuální náročnosti stavebních činností, které škola bez reálného prostředí stavby nemůže nahradit.

V rámci projektu Pospolu rovněž škola zapojila 3 odborníky z praxe do přednáškové činnosti  pro 3. a 4. ročníky. Výuka tím byla obohacena nejen o technické novinky a jejich užití ve stavební praxi, ale byl i oživen stereotyp novými tvářemi přednášejících. Učitele školy obohatily přednášky a školení na téma Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi, Možnosti zapojení sociálních partnerů do profilové maturitní zkoušky na středních školách či Příklady ECVET v praxi.

Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Ing. Stanislav Mayer.

Foto: archiv Pospolu

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství 

Komentáře

Prozatím nebyly vloženy žádné komentáře

Nový komentář