Anotace

Jednotka výsledků učení je určena pro žáky 1. ročníku, kteří se orientují v terénu, mají znalost odborných termínů, základní znalost měřících přístrojů a měřických postupů, znalost používaných mapových značek a základní znalost trigonometrie. Žák navrhuje volbu oboustranně orientovaného a připojeného polygonového pořadu, usazuje a kalibruje přístroj, zaznamenává body jednoduchého polohového pole, provádí jednoduchý výpočet výšky a polohy a zhotoví jednoduchý grafický náčrt.

Obory
  • Stavebnictví, geodézie a kartografie (36) – Geodézie a katastr nemovitostí (36-46-M/01)
FormaOdborná praxe
TypJednotky výsledků učení ECVET
SpoluautorZoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace
KrajLiberecký kraj
ŠtítkyECVET, jednotky výsledků učení ECVET
Stáhnout materiál

Vazby

Materiál se váže na:

INFO

Datum vložení: 06.10.2015
Počet stažení: 1005
logo projektu Pospolu
Materiál byl finančně podpořen v letech 2013 až 2015 z IPN projektu POSPOLU. Ostatní materiály na tomto modulu jsou průběžně přidávány na základě aktivit Národního ústavu pro vzdělávání v době udržitelnosti projektu.