Náměty na podporu spolupráce škol a zaměstnavatelů - aplikovaný model spolupráce pro skupinu oborů vzdělání 82 Umění a užité umění - kategorie dosaženého vzdělání M

Anotace

Aplikovaný model spolupráce pro skupinu oborů vzdělání 82 Umění a užité umění, kategorie dosaženého vzdělání M je nástroj, který slouží jako podpora při vymezování obsahu a podmínek spolupráce škol a zaměstnavatelů v dané skupině oborů vzdělání. Obsahuje různé aspekty, které je třeba zohledňovat při navazování, průběhu a vyhodnocení spolupráce. Je určen školám i zaměstnavatelům. Je vhodným vodítkem jak pro již vytvořená fungující partnerství, tak pro subjekty, které mají zájem spolupráci teprve navázat. Model spolupráce nemá charakter závazného dokumentu, jeho funkce je inspirativní. Model je východiskem pro zpracování konkrétních modelů spolupráce aplikovaných na podmínky jednotlivých škol.

(Platnost URL odkazů k 15. 10. 2015)

Obory
 • Umění a užité umění (82) – Design interiéru (82-41-M/11)
 • Umění a užité umění (82) – Grafický design (82-41-M/05)
 • Umění a užité umění (82) – Kamenosochařství (82-41-M/16)
 • Umění a užité umění (82) – Konzervátorství a restaurátorství (82-42-M/01)
 • Umění a užité umění (82) – Ladění klavírů a příbuzných nástrojů (82-44-M/02)
 • Umění a užité umění (82) – Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků (82-41-M/09)
 • Umění a užité umění (82) – Modelářství a návrhářství oděvů (82-41-M/07)
 • Umění a užité umění (82) – Multimediální tvorba (82-41-M/17)
 • Umění a užité umění (82) – Průmyslový design (82-41-M/04)
 • Umění a užité umění (82) – Řezbářství (82-41-M/10)
 • Umění a užité umění (82) – Scénická a výstavní tvorba (82-41-M/03)
 • Umění a užité umění (82) – Textilní výtvarnictví (82-41-M/14)
 • Umění a užité umění (82) – Tvorba a vzorování bižuterie (82-41-M/15)
 • Umění a užité umění (82) – Tvorba hraček a herních předmětů (82-41-M/08)
 • Umění a užité umění (82) – Uměleckořemeslná stavba varhan (82-41-M/18)
 • Umění a užité umění (82) – Užitá fotografie a média (82-41-M/02)
 • Umění a užité umění (82) – Užitá malba (82-41-M/01)
 • Umění a užité umění (82) – Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (82-41-M/12)
 • Umění a užité umění (82) – Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (82-41-M/06)
 • Umění a užité umění (82) – Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (82-41-M/13)
FormaOdborná praxe, Stáže učitelů, Profilová maturitní zkouška, Využití odborníků z praxe
TypModely spolupráce
KrajCelorepubliková působnost
Stáhnout materiál

Vazby

Materiál se váže na:

INFO

Datum vložení: 15.10.2015
Počet stažení: 2599
logo projektu Pospolu
Materiál byl finančně podpořen v letech 2013 až 2015 z IPN projektu POSPOLU. Ostatní materiály na tomto modulu jsou průběžně přidávány na základě aktivit Národního ústavu pro vzdělávání v době udržitelnosti projektu.