Náměty na podporu spolupráce škol a zaměstnavatelů - obecný model spolupráce - kategorie dosaženého vzdělání M

AnotaceObecné modely spolupráce představují nástroj, který slouží jako podpora při vymezování obsahu a podmínek spolupráce škol a zaměstnavatelů v obecné rovině. Obsahují nejrůznější aspekty, které je třeba zohledňovat při navazování, průběhu a vyhodnocení spolupráce. Jsou určeny školám i zaměstnavatelům a jsou vhodným vodítkem pro již vytvořená fungující partnerství i pro subjekty, které mají zájem spolupráci teprve navázat. Modely nemají charakter závazných dokumentů, jejich funkce je inspirativní, obsahují náměty k nastavení a rozvoji vlastní spolupráce škol a jejich sociálních partnerů. Náměty a principy uplatnitelné při spolupráci konkrétních partnerství jsou na základě obecných modelů rozpracovány do konkrétních aplikovaných modelů spolupráce. Obecné modely byly vytvořeny zvlášť pro kategorie oborů vzdělání H, M a L0.
Obory
 • Ekologie a životní prostředí (16) – ()
 • Informatické obory (18) – ()
 • Strojírenství a strojírenská výroba (23) – ()
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (26) – ()
 • Technická chemie a chemie silikátů (28) – ()
 • Potravinářství a potravinářská chemie (29) – ()
 • Textilní výroba a oděvnictví (31) – ()
 • Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (32) – ()
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (33) – ()
 • Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (34) – ()
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie (36) – ()
 • Doprava a spoje (37) – ()
 • Speciální a interdisciplinární obory (39) – ()
 • Zemědělství a lesnictví (41) – ()
 • Veterinářství a veterinární prevence (43) – ()
 • Zdravotnictví (53) – ()
 • Ekonomika a administrativa (63) – ()
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus (65) – ()
 • Obchod (66) – ()
 • Právo, právní a veřejnosprávní činnost (68) – ()
 • Osobní a provozní služby (69) – ()
 • Publicistika, knihovnictví a informatika (72) – ()
 • Pedagogika, učitelství a sociální péče (75) – ()
 • Obecně odborná příprava (78) – ()
 • Umění a užité umění (82) – ()
FormaOdborná praxe, Stáže učitelů, Nábor žáků, Profilová maturitní zkouška, Využití odborníků z praxe, Volnočasové aktivity
TypModely spolupráce
KrajCelorepubliková působnost
Stáhnout materiál

Vazby

Materiál se váže na: Na tento materiál se váže:

INFO

Datum vložení: 19.08.2015
Počet stažení: 7645
logo projektu Pospolu
Materiál byl finančně podpořen v letech 2013 až 2015 z IPN projektu POSPOLU. Ostatní materiály na tomto modulu jsou průběžně přidávány na základě aktivit Národního ústavu pro vzdělávání v době udržitelnosti projektu.