Titulka » Titulní strana Pospolu » Výstupy projektu

Přehled výstupů

Skupina oborůOborKrajTypFormaAutorTagy
Zrušit filtr
Nalezeno: 44
1 2 3 4 5 > >>
Název materiáluAnotace AutorOborKrajFormaTagy
Seřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupně
Stáhnout Workshopy ke zvýšení motivace žáků oboru vzdělání Zdravotnický asistent k výkonu povoláníZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ53-41-L/51, 53-41-M/01Celorepubliková působnostmotivační workshopy
<p>Publikace pro skupinu oborů 53 Zdravotnictví (pracovní verze) Hlavním záměrem publikace je zvyšovat motivace žáků k nástupu do zaměstnání bezprostředně po maturitě na střední škole a pomoci učitelům v jejich motivační úloze. Využitou metodou jsou náměty na workshopy, které vedou žáky k hlubšímu porozumění profese a jejích požadavků. Cílovou skupinou publikace jsou učitelé, protože právě ti workshopy realizují a mají také možnost přizpůsobit je situaci, kolektivu apod. Publikace cílí i na samotné žáky, jejich motivovanost a přehled o profesi. Publikace obsahuje náměty na motivační workshopy. Uveden je vždy cíl workshopu, metoda realizace a dále samotný popis workshopu (modelová situace, popis rolí účastníků apod.). Autoři: Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD., Mgr. Renáta Svatošová. Publikace je součástí edice Motivační workshopy.</p>
Stáhnout Workshopy ke zvýšení motivace žáků oboru vzdělání Sociální činnostZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ75-41-M/01Celorepubliková působnostmotivační workshopy
<p>Publikace pro skupinu oborů 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče. Publikace si klade za cíl nabídnout učitelům v oboru Sociální činnost několik možností, jak netradičně pracovat s žáky, aby je vhodně motivovali, aby v nich probudili zájem o studovaný obor tak, aby je studium bavilo a měli zájem uvedené kompetence získávat i vlastní aktivitou. Jedná se o workshopy, které pomáhají k získávání praktických dovedností a kompetencí potřebných k výkonu povolání v oblasti sociální péče, se zřetelem k rozvoji kompetencí komunikačních, osobnostních, sociálních a morálních, usnadňujících uplatnění absolventa oboru v praxi. Cílem workshopů je nácvik chování a jednání žáků v sebeprezentujících činnostech, procvičení v komunikaci, práce s nonverbálním projevem a jeho zvláštnostmi. Autor: Radka Sirotková. Publikace je součástí edice Motivační workshopy.</p>
Stáhnout Vývojové trendy textilního a oděvního oboruZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍCelorepubliková působnostOdborný výcvikmetodický inspiromat, odborný výcvik, metodické publikace a učební materiály
Publikace je zaměřena na profesní přípravu žáků oborů vzdělání 31 Textilní výroba a oděvnictví. Jejím cílem je poskytnout přehled o vývojových trendech v textilním a oděvním oboru. Téma bylo vybráno v součinnosti s pedagogickými pracovníky z oboru. Příručka je určena učitelům odborných předmětů teoretických i praktických. Publikace zprostředkovává vhled do současných vývojových směrů, jejichž realizace se předpokládá v horizontu příštích let. Nabízí souhrn poznatků použitelných pro výuku žáků v současnosti i budoucnosti. Poznatky obsažené v publikaci mohou přispět ke konkretizaci RVP a jeho modernizaci na úrovni ŠVP a výuky. Autoři publikace: Doc. Dr. Ing. Dana Křemenáková, Prof. Ing. Jiří Militký CSc., EUR ING. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.
Stáhnout Spolupráce škol a firem v oborech vzdělání Cukrář a PekařZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ29-54-H/01, 29-53-H/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikmetodický inspiromat, odborný výcvik, metodické publikace a učební materiály
Publikace popisuje reálné zkušenosti dvou škol, SŠ hotelové a služeb v Kroměříži a SOU gastronomie a podnikání v Praze. Věnuje se především zajištění a realizaci odborného výcviku, dále aspektu technologického vybavení a také vzdělávání učitelů při využití sociálních partnerů. Publikace je určena především zástupcům škol, kteří organizují odborný výcvik (tedy např. zástupcům ředitele pro praktické vyučování), ale i přímo učitelům odborného výcviku; dále všem těm učitelům, kteří mají ambici dále se vzdělávat a zůstávat v kontaktu s rychlým vývojem technologií. Zároveň by publikaci mohli využít i zástupci zaměstnavatelů, kteří se věnují odbornému výcviku žáků nebo obecně přicházejí do styku se školským prostředím. Autorský kolektiv: Ing. Libuše Hajná, Ing. Petr Hajný, Mgr. Jana Vašinová, Ing. Zdeňka Matoušová. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.
Stáhnout Sborník k tématu katalýzaZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ28-44-M/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikmetodické publikace a učební materiály
<p>Učební materiály seznamují žáky s tématem katalýzy, bez které se dnes neobejde většina výrobních procesů a technologií. Soubor tvoří sborník k tématu katalýzy a prezentace. Sborník k tématu katalýzy poskytuje výklad tématu, je vybaven obrazovým materiálem a závěrečným testem znalostí žáka. Informace doplňuje prezentace přibližující žákům heterogenní katalýzu. Využití učebních materiálů je vhodné spojit s exkurzí na katalytické pracoviště. Soubor učebních materiálů byl původně vytvořen pro žáky oboru vzdělání 28-44-M/01 Aplikovaná chemie.</p> <p>Publikace obsahuje přílohy, které najdete ke stažení <a href="http://pospolu.rvp.cz/filemanager/userfiles/katalyza_prezentace_fin.pptx">ZDE</a>.</p>
Stáhnout Řízení jakostiZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ23-41-M/01, 78-42-M/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikodborný výcvik, metodické publikace a učební materiály, z praxe škol
Publikace je určena pro žáky čtvrtého ročníku oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum a pokrývá učební látku předmětu Kontrola a měření, část Řízení jakosti. Učební materiály lze uplatnit i při výkladu učební látky v oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství v předmětu Řízení jakosti. Vzhledem k rozsáhlosti tématu je koncipována jako vstupní informace, na které lze dále stavět. Publikace svým rozsahem odpovídá cca 7–10 vyučovacím hodinám. Je vhodná především pro využití k interaktivní výuce. Vzhledem k náročnosti tématu se doporučuje doplnit výuku exkurzí do výrobní firmy, která prošla certifikací ISO 9000. Autorský kolektiv: Ing. Karel Kolář, Mgr. Helena Mitwallyová. Publikace je součástí edice Z praxe škol.
Stáhnout Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých škol uměleckého zaměřeníZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍCelorepubliková působnostčtenářské dovednosti
<p>Publikace nejen pro skupinu oborů 82 Umění a užité umění (pracovní verze). Publikace přináší učitelům inspiraci k využití odborného směřování žáků při výuce čtenářských dovedností. Je tvořena dvěma částmi. Úvodní text je věnován čtenářství a čtenářské gramotnosti a jejich základním pojmům a aspektům, připojeny jsou informace o mezinárodních výzkumech v této oblasti. Druhá část obsahuje 20 pracovních listů, jejichž koncepce je založena na propojení rozvoje čtenářských dovedností žáků uměleckých oborů středních škol s texty, které jsou tematicky specifické vždy pro určitý obor vzdělání v rámci celé skupiny oborů vzdělání 82 Umění a užité umění. Jednotlivé pracovní listy jsou vždy primárně určeny pro jeden z dvaceti oborů vzdělání v rámci dané skupiny oborů. Autorský kolektiv: PhDr. Karel Starý, Ph.D. (Čtenářství, čtenářská gramotnost, čtenářské dovednosti), PhDr. Pavla Brožová (pracovní listy). Publikace je součástí edice Čtenářské dovednosti pro praxi.</p>
Stáhnout Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých školZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ72-41-M/01Celorepubliková působnostčtenářské dovednosti
<p>Publikace pro skupinu oborů 72 Publicistika, knihovnictví a informatika. Publikace přináší učitelům inspiraci k využití odborného směřování žáků při výuce čtenářských dovedností. Publikace je tvořena dvěma částmi. Úvodní text je věnován čtenářství a čtenářské gramotnosti a jejich základním pojmům a aspektům, připojeny jsou informace o mezinárodních výzkumech v této oblasti. Druhá část publikace obsahuje 20 pracovních listů, jejichž koncepce je založena na propojení rozvoje čtenářských dovedností žáků a dovedností odborných, protože příprava žáků škol skupiny oborů 72 je směřována ke knihovnictví a archivnictví, tedy oborů, kde je dovednost číst při výkonu povolání dovedností klíčovou. Autorský kolektiv: PhDr. Karel Starý, Ph.D. (Čtenářství, čtenářská gramotnost, čtenářské dovednosti) &ndash; PhDr. Pavla Brožová (pracovní listy). Publikace je součástí edice Čtenářské dovednosti pro praxi.</p>
Stáhnout Realizace odborné praxeZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ63-41-M/01, 63-41-M/02Celorepubliková působnostOdborná praxemetodický inspiromat
<p>Publikace pro vedení škol a učitele odborných vyučovacích předmětů, pro žáky a pro sociální partnery skupiny oborů 63 Ekonomika a administrativa (pracovní verze). Tři samostatné publikace jsou určené: první vedení škol a učitele odborných vyučovacích předmětů, druhá žákům a třetí sociálním partnerům v daných oborech vzdělání. Cílem publikace je metodické a obsahové zpracování vybrané oblasti. Problematika je doplněna i některými názornými přehledy a schématy pro rychlejší orientaci v dílčích oblastech. Autoři publikací: Ing. Olga Kavánková, PaedDr. Josef Rydlo. Publikace jsou součástí edice Metodický inspiromat.</p>
Stáhnout Příprava žáků ke vstupu na trh práceZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ34-56-L/51, 34-57-H/01, 34-42-M/01, 34-41-L/51, 34-41-M/01, 34-53-H/01, 34-53-L/01, 34-57-L/01, 34-52-H/01, 34-52-L/01Celorepubliková působnostOdborný výcvik, Odborná praxemetodické publikace a učební materiály, z praxe škol
<p>Publikace pro skupinu oborů 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie. Publikace zahrnuje dva pohledy na přípravu žáků ke vstupu na trh práce: jeden z hlediska studia v oborech kategorie dosaženého vzdělání H &minus; střední odborné vzdělání s výučním listem a L &minus; úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou, druhý pak z hlediska přípravy žáků v oborech kategorie dosaženého vzdělání M &minus; úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení). Publikace je určena učitelům odborných předmětů, zástupcům ředitele pro praktické vyučování a dalším zaměstnancům školy, kteří zajišťují praktické vyučování nebo se na něm jiným způsobem podílejí. Zároveň je ale tato příručka určena i sociálním partnerům školy, resp. potenciálním zaměstnavatelům absolventů v oborech vzdělání skupiny oborů 34, protože publikace poskytuje základní vhled do sociálně-pedagogických aspektů, obsahové náplně a organizace odborného vzdělávání. Autorský kolektiv: PaedDr. Jiří Cikán, Vladimír Lukeš. Publikace je součástí edice Z praxe škol.</p>