Titulka » Titulní strana Pospolu » Obecné modely

Obecné modely

Nabízíme Vám zde ke stažení dokumenty, které slouží jako podpora při vymezování obsahu a podmínek spolupráce škol a zaměstnavatelů v obecné rovině. Obecné modely jsou určeny zejména odborné veřejnosti a zřizovatelům středních škol.

Další náměty na podporu spolupráce školy a zaměstnavatelů najdete také v průvodci pro školy - příručce Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem.

Obory s výučním listem popisuje Obecný model pro kategorie oborů dosaženého vzdělání H.

ModelH

           Model H

Obory s maturitní zkouškou popisují Obecný model pro kategorii oborů dosaženého vzdělání M
a
Obecný model pro kategorii oborů dosaženého vzdělání L0.

 

       Model  L0                Model M

Informace o modelech ve zkratce:

  • Modely obsahují nejrůznější aspekty, které je třeba zohledňovat při navazování, průběhu a vyhodnocení spolupráce.
  • Modely jsou určeny školám i zaměstnavatelům a jsou vhodným vodítkem pro již vytvořená fungující partnerství i pro subjekty, které mají zájem spolupráci teprve navázat.
  • Modely nemají charakter závazných dokumentů, jejich funkce je inspirativní, obsahují náměty k nastavení a rozvoji vlastní spolupráce škol a jejich sociálních partnerů.
  • Náměty a principy uplatnitelné při spolupráci konkrétních partnerství jsou na základě obecných modelů rozpracovány do konkrétních aplikovaných modelů spolupráce, které najdete postupně na této stránce.