Titulka » Titulní strana Pospolu » Detail partnerství - Partnerství 9

Partnerství 9

Adresa:Praha

O nás

Střední průmyslová škola dopravní, a. s. jako realizátor pilotáže vytvořila partnerství s pražským dopravním podnikem (DPP). Firma zajistila na svých pracovištích odborný výcvik pro 86 žáků školy a odborné stáže pro 5 pedagogů. Žáci byli většinou přiděleni na vybrané provozy jednotky Správa Vozidel a Autobusů a jednotky Správa vozidel Tramvaje. Pilotáž ověřila realizaci odborného výcviku žáků v oborech vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 23-55-H/02 Karosář, 23-61-H/01 Autolakýrník, 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje a 39-41-L/01 Autotronik v celkovém počtu 18 102 hodin.

V rámci projektu Pospolu byla spolupráce školy a firmy rozšířena o odborné stáže pro učitele, kteří tak měli možnost poznat reálné prostředí vybraných pracovišť DPP. Stáže byly zaměřeny na opravá­renství, lakýrnictví, karosářství, organizaci dopravy, řízení jakosti, skladové hospodář­ství aj. Došlo k přenosu poznatků z praxe do výuky žáků a tím i ke zvýšení kvality odborného vzdělávání. Stáže umožnily učitelům získat konkrétní představu o tom, co je potřeba žáky naučit, aby teoretické znalosti získané ve škole co nejlépe odpovídaly praktickým potřebám firmy.

Škola s firmou v oblasti praktického odborného vzdělávání žáků již spolupracuje dlouhodobě. Díky zapojení do projektu Pospolu bylo možné spolupráci ještě rozšířit. Při ověřování odborných kompetencí žáků a praktických potřeb pracovišť DPP firma iniciovala úpravu školních vzdělávacích programů a ovlivňuje profil absolventů školy v oborech uplatnitelných v DPP. 

Firma ve spolupráci se školou připravila již 2. ročník Absolventského programu.

Foto: archiv Pospolu

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství 

 

Komentáře

Prozatím nebyly vloženy žádné komentáře

Nový komentář