Titulka » Titulní strana Pospolu » Detail partnerství - Partnerství 6

Partnerství 6

Adresa:Znojmo

O nás

Realizátorem pilotáže v tomto partnerství bylo Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s. r. o. Škola navázala v rámci projektu Pospolu spolupráci s jednou znojemskou firmou. Pilotáž zejména ověřila tuto spolupráci v realizaci odborného výcviku 27 žáků oboru vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel v celkovém počtu 12 960 hodin. Pilotáž se soustředila i na rozšířené formy spolupráce: stáže učitelů ve firmě a využití odborníků z praxe.

V rámci pilotáže byl připraven strukturovaný popis vlastního modelu spolupráce, který byl doplněn a upřesněn v rámci monitorovacích návštěv ve škole a ve firmě. Škola a firma dodržovaly během pilotáže všechny principy spolupráce, které byly nastaveny na počátku vzájemné kooperace. Během pilotáže bylo zahrnuto více vzdělávacích aktivit jak pro učitele odborného výcviku, mistry a instruktory, tak i pro žáky. Do praktického vzdělávání bylo zapojeno více odborníků z praxe. 
Do vzdělávání byla zavedena tvorba JVU (princip ECVET) a začal se využívat dodatek ŠVP, který monitoruje jednotlivá pracoviště pro žáky a smluvní vztahy s těmito pracovišti. Ne zcela jednoduše a jasně lze však v této šabloně využívat evidenci rozvoje kompetencí, toto je pro pracoviště velmi individuální vzhledem ke klientům i k praktické úrovni a samostatnosti žáka.

Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Mgr. Libor Hanzal.

Foto: archiv Pospolu

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství 

 

Komentáře

Prozatím nebyly vloženy žádné komentáře

Nový komentář