Titulka » Titulní strana Pospolu » Detail partnerství - Partnerství 25

Partnerství 25

Adresa:Plzeň

O nás

V rámci projektu Pospolu zajišťovala Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje monitoring partnerství dvou škol a dvou firem. Hlavní aktivitou partnerství byl monitoring odborného výcviku a odborné praxe žáků oborů vzdělání 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud, 26-51-H/01 Elektrikář a 23-51-H/01 Strojní mechanik v zapojených firmách.

Firmy a školy na zajišťování odborného výcviku dlouhodobě spolupracují, díky zapojení do projektu se podařilo tuto spolupráci ještě zintenzivnit a popsat, což umožní její další optimalizaci, a především přenos příkladů dobré praxe do dalších partnerství. Inspirativní je zejména spolupráce SOU Domažlice s firmou Gerresheimer, která v podstatě odpovídá duálnímu systému vzdělávání, kdy je odborný výcvik realizován přímo ve firmě, která se podílí také na tvorbě ŠVP a hodnocení žáků.

Monitoring odborného výcviku není jedinou aktivitou, která byla v rámci partnerství v projektu realizována: bylo vytvořeno 7 učebních a metodických materiálů, zpracovány 4 jednotky výsledků učení a realizováno 6 přednášek odborníků z praxe v zapojených školách. Vytvořené výstupy a navázaná spolupráce budou využívány i po skončení projektu. Poslední realizovanou aktivitou v rámci partnerství je konference k problematice spolupráce škol a firem (SOUE Plzeň, 21. 5. 2015).

Projekt Pospolu zhodnotili zástupci partnerství - ředitelka RHK PK Mgr. Radka Trylčová a koordinátor partnerství Mgr. Marcel Gondorčín.

Foto: archiv Pospolu

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství 

Komentáře

Prozatím nebyly vloženy žádné komentáře

Nový komentář