Titulka » Titulní strana Pospolu » Detail partnerství - Partnerství 24

Partnerství 24

Adresa:Varnsdorf

O nás

Realizátorem monitoringu v partnerství byla Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace, která vytvořila partnerství s přední varnsdorfskou firmou. V rámci projektu byl ověřen základní prvek duálního systému vzdělávání, tzn. realizace odborného výcviku žáků ve výrobní firmě. Do projektu bylo zapojeno celkem 15 žáků 3. ročníku oborů vzdělání 23-51-H/01 Strojní mechanik a 26-51 H/01 Elektrikář a 4. ročníku oboru vzdělání  23-45-L/01 Mechanik seřizovač.

V rámci projektu byly popsány modely spolupráce školy a firmy a případové studie praxe žáků v zapojených oborech, organizace praktické výuky, obsahové zaměření ŠVP, práce instruktorů, odměňování žáků aj. Jedním z výstupů partnerství byly i zpracované učební a metodické materiály (zadání profilové praktické zkoušky oboru Mechanik seřizovač, elektronická učební pomůcka pro učitele odborných předmětů na téma Měření ve strojírenství). 

Důležitým výstupem projektu byly i návrhy na legislativní změny, které by měly řešit současné problémy odborného školství vč. spolupráce odborných škol a firem při konání praktické výuky na pracovištích firem.

Foto: archiv Pospolu

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství 

 

Komentáře

Prozatím nebyly vloženy žádné komentáře

Nový komentář