Titulka » Titulní strana Pospolu » Detail partnerství - Partnerství 10

Partnerství 10

Adresa:Žákava

O nás

Realizátorem pilotáže v partnerství byla firma DFH Haus CZ s. r. o., Žákava. Do partnerství se zapojilo SOU v Plzni. Pilotáž zejména ověřila spolupráci školy a firmy v realizaci odborného výcviku v celkovém počtu 5 150 hodin pro žáky v oborech vzdělání 36-64-H/01 Tesař a 33-56-H/01 Truhlář. Zaměřila se i na rozšířenou formu spolupráce - využití odborníků z praxe při výuce ve škole.

Žáci si v reálném prostředí firmy ověřili své teoretické znalosti, prohloubili si pracovní návyky, práci v reálném pracovním kolektivu včetně plnění požadavků svých nadřízených. Přínosem bylo také prohloubení znalostí žáků o výrobním procesu firmy a získání kvalifikované pracovní síly do budoucna. 

Firma si je vědoma společenské odpovědnosti, a proto k partnerství přistupovala pozitivně. Mladé lidi mohla seznámit s možnostmi moderního řemesla, které má budoucnost, a kde bude potřeba stále více kvalifikovaných pracovníků ovládajících jak řemeslný um, tak i technické know-how. Aktivním přístupem k náboru žáků ze základních škol (účast na aktivech rodičů k volbě povolání, či představení firmy v nejbližších školách) se podařilo nalézt 4 žáky, kteří s firmou uzavřeli smlouvu o stipendiu.

Všeobecný přínos projektu Pospolu pro další spolupráce škol a firem zhodnotila koordinátorka partnerství Jana Němcová. 

Foto: archiv Pospolu 

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství 

Komentáře

Prozatím nebyly vloženy žádné komentáře

Nový komentář