Možnosti spolupráce školy se zaměstnavateli v oboru vzdělání 39-41-L/01 Autotronik

Anotace

Publikace se věnuje především postupům při plánování, realizaci a následném hodnocení praktického vyučování ve spolupráci se sociálními partnery v oboru autotronik. Zároveň publikace obsahuje náměty na další formy spolupráce: další vzdělávání učitelů a možnosti mezinárodní spolupráce. Jedná se o příklady dobré praxe, které vycházejí ze zkušeností tří středních škol v Čechách a na Moravě. Vzhledem k zaměření je publikace určena vedoucím učitelům odborného výcviku, resp. těm zaměstnancům škol, kteří mají na starosti právě zajištění praktického vyučování a jiné formy spolupráce se zaměstnavateli.

Obory
  • Speciální a interdisciplinární obory (39) – Autotronik (39-41-L/01)
FormaOdborný výcvik, Odborná praxe, Stáže učitelů
TypMetodické publikace
KrajCelorepubliková působnost
Stáhnout materiál Zobrazit materiál

INFO

Datum vložení: 10.11.2015
Počet stažení: 346
logo projektu Pospolu
Materiál byl finančně podpořen v letech 2013 až 2015 z IPN projektu POSPOLU. Ostatní materiály na tomto modulu jsou průběžně přidávány na základě aktivit Národního ústavu pro vzdělávání v době udržitelnosti projektu.