Anotace

Jednotka výsledků učení je určena pro žáky 3. ročníku MSŠCH, kteří absolvovali předměty: fyzikální chemie, analytická chemie a chemická technika. Žák pracuje s odbornou literaturou a informačními zdroji (s návody, předpisy a normami). Naučí se pracovat s přístroji (hustoměr DMA 500, viskozimetr Stabinger SVM 3000, elementární analyzátor Perkyn-Elmer) používanými v ústavu požární ochrany. Provádí kontrolní měření hustoty a viskozity za různých teplot. Seznámí se s různými metodami měření teplot a tepelného toku a s měřením „Elementární analýza“.

Obory
  • Technická chemie a chemie silikátů (28) – Aplikovaná chemie (28-44-M/01)
FormaOdborná praxe
TypJednotky výsledků učení ECVET
SpoluautorTechnický ústav požární ochrany
KrajHlavní město Praha
ŠtítkyECVET, jednotky výsledků učení ECVET
Stáhnout materiál

Vazby

Materiál se váže na:

INFO

Datum vložení: 06.10.2015
Počet stažení: 955
logo projektu Pospolu
Materiál byl finančně podpořen v letech 2013 až 2015 z IPN projektu POSPOLU. Ostatní materiály na tomto modulu jsou průběžně přidávány na základě aktivit Národního ústavu pro vzdělávání v době udržitelnosti projektu.