Výrobce kožedělného zboží (32-52-H/01) - případová studie

AnotacePřípadová studie popisuje zkušenosti Středního odborného učiliště obchodního Prostějov, ve spolupráci s podnikem Gala a. s., Prostějov. Stav informací je platný ke dni 30.6.2014. Odborný výcvik je realizován tak, aby žáci získávali představu o reálném pracovním prostředí a rozvinuli návyky související s bezpečností práce a ochranou zdraví při práci na pracovišti, využili technologické vybavení firmy a osvojili si etický kodex ve firmě. Při náboru nových žáků firma poskytuje propagační materiály (letáčky, brožury, samolepky), které se využívají při dnu otevřených dveří. Ve školním roce 2013/2014 se zástupce firmy zúčastnil besedy s žáky 9. tříd, kteří měli zájem studovat tento obor. Praktická zkouška je realizována podle jednotného zadání na OP SOU obchodní Gala Krasice. Členem komise je odborník z praxe z firmy Gala Krasice.
Obory
  • Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (32) – Výrobce kožedělného zboží (32-52-H/01)
FormaOdborný výcvik, Nábor žáků, Závěrečná zkouška
TypPřípadové studie
SpoluautorGala, a. s.
KrajOlomoucký kraj
Stáhnout materiál

Vazby

Materiál se váže na:

INFO

Datum vložení: 27.08.2015
Počet stažení: 2614
logo projektu Pospolu
Materiál byl finančně podpořen v letech 2013 až 2015 z IPN projektu POSPOLU. Ostatní materiály na tomto modulu jsou průběžně přidávány na základě aktivit Národního ústavu pro vzdělávání v době udržitelnosti projektu.