Uměleckořemeslné zprac. kamene a keramiky (82-51-L/04) - případová studie

AnotacePřípadová studie popisuje zkušenosti Střední školy Horní Bříza ve spolupráci s firmou LASSELSBERGER, s.r.o. Horní Bříza. Stav informací je platný ke dni 2.7.2014. Odborná praxe probíhá v laboratoři (zkušebně) a v provozních pracovištích firmy LASSELSBERGER, s. r. o., v Horní Bříze. Podle ŠVP vykonávají žáci odbornou praxi v rozsahu 4 týdnů (3 týdny ve 3. ročníku, 1 týden ve 4. ročníku studia), pracovní doba žáků při výuce odborné praxe činí 7 vyučovacích hodin denně. Materiálně technické zabezpečení je plně v kompetenci firmy LASSELSBERGER, s. r. o. Firma žákům přiděluje školitele (instruktora), zpravidla kvalifikovaného a zkušeného odborníka. Dohled nad obsahem, organizací a průběhem odborné praxe zajišťuje vedoucí učitelka odborného výcviku SŠ.
Obory
  • Umění a užité umění (82) – Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (82-51-L/04)
FormaOdborná praxe
TypPřípadové studie
SpoluautorLASSELSBERGER, s. r. o.
KrajPlzeňský kraj
Stáhnout materiál

Vazby

Materiál se váže na:

INFO

Datum vložení: 07.07.2015
Počet stažení: 914
logo projektu Pospolu
Materiál byl finančně podpořen v letech 2013 až 2015 z IPN projektu POSPOLU. Ostatní materiály na tomto modulu jsou průběžně přidávány na základě aktivit Národního ústavu pro vzdělávání v době udržitelnosti projektu.