Titulka » Titulní strana Pospolu » Výstupy projektu

Přehled výstupů

Skupina oborůOborKrajTypFormaAutorTagy
Zrušit filtr
Nalezeno: 22
1 2 3 > >>
Název materiáluAnotace AutorOborKrajFormaTagy
Seřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupně
Stáhnout Metodické materiály pro obory vzdělání Kadeřník, Kosmetické služby, Vlasová kosmetikaZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ69-51-H/01, 69-41-L/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikmetodický inspiromat, odborný výcvik, metodické publikace a učební materiály
Publikace je určena učitelům středních škol skupiny oborů 69 Osobní a provozní služby, tedy oborů kadeřník, kosmetické služby a vlasová kosmetika. Je zaměřena na výuku nových trendů a na to, jak se tyto trendy promítají do požadavků zaměstnavatelů na absolventy. Součástí publikace je i dotazníkové šetření zjišťující názory zákazníků a přinášející náměty, proč a jak obdobná šetření se žáky provádět. Závěr publikace je věnován prezentaci škol a jejich žáků na veřejnosti, portfoliím a soutěžím. Autoři publikace: Mgr. Světlana Voborníková, Lucie Císařová. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.
Stáhnout Jak připravit žáky na reálné pracovní prostředí. Návrh metodiky odborného výcviku.Zobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ66-51-H/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikmetodický inspiromat, odborný výcvik, metodické publikace a učební materiály
<p>Publikace je zaměřena na profesní přípravu žáků oborů vzdělání skupiny 66 Obchod, kategorie dosaženého vzdělání H. Principy a metody obsažené v publikaci jsou demonstrovány na oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač. Je určena učitelům odborných předmětů a učitelům odborného výcviku. Některé části mohou využít i zástupci zaměstnavatelů, kteří mají na starosti komunikaci se školami nebo přímo výuku žáků (instruktoři), nicméně publikace cílí primárně na školy. Záměrem publikace je představit návody a příklady efektivního plánování, přípravy, realizace a hodnocení odborného výcviku, a tím dosáhnout lepší připravenosti absolventů na vstup do reálného pracovního prostředí. Autoři: Ing. Lydia Čistá, Mgr. Mojmír Novotný. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.</p>
Stáhnout Odborný výcvik ve firmě - KUCHAŘZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ65-51-H/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikECVET, jednotky výsledků učení ECVET, metodické publikace a učební materiály, hodnotící standard NSK, metodické vedení instruktorů, odborný výcvik ve firmě
<p>Materiál shrnuje požadavky a doporučení pro realizaci odborného výcviku ve firmě pro obor vzdělání 65-41-H/01 Kuchař-číšník, zaměření kuchař. Využívá při tom požadavky Národní soustavy kvalifikací a zohledňuje požadavky jednotně zadávaných závěrečných zkoušek.</p>
Stáhnout Praktické vyučování v maturitních oborechZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ65-42-M/02, 65-41-L/01, 65-41-L/51, 65-42-M/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikmetodický inspiromat
<p>Publikace pro skupinu oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus. Publikace je zaměřená na přípravu absolventů skupiny oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus ke vstupu na trh práce a může být inspirací pro řadu škol vyučujících tyto obory. Autoři publikace pracují na Střední škole hotelové a služeb v Kroměříži, která má v současné době asi tisíc žáků, a vyučuje kromě jiných oborů i obory hotelnictví, cestovního ruchu a gastronomie. Autoři: Ing. Taťána Vencovská,&nbsp;Ing. Petr Hajný, Ing. Věra Zezuláková. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.</p>
Stáhnout Praktické vyučování v prostředí se složitou a nákladnou technologií a zařízením ve firměZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ41-55-H/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikmetodický inspiromat
<p>Publikace pro skupinu oborů 41 Zemědělství a lesnictví. Tato metodická publikace je zaměřena na profesní přípravu žáků oborů vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví v reálném pracovním prostředí firem se složitou a nákladnou technologií. Publikace se zabývá procesem výběru vhodného sociálního partnera školy pro praktické vyučování žáků v reálném pracovním prostředí a organizačními a formálními záležitostmi nutnými pro optimální nastavení spolupráce školy a firmy. Autoři: Mgr. Jiří Doležal, Bc. Václav Vyhnálek. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.</p>
Otevřít Možnosti spolupráce školy se zaměstnavateli v oboru vzdělání 39-41-L/01 AutotronikZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ39-41-L/01Celorepubliková působnostOdborný výcvik
<p>Publikace se věnuje především postupům při plánování, realizaci a následném hodnocení praktického vyučování ve spolupráci se sociálními partnery v oboru autotronik. Zároveň publikace obsahuje náměty na další formy spolupráce: další vzdělávání učitelů a možnosti mezinárodní spolupráce. Jedná se o příklady dobré praxe, které vycházejí ze zkušeností tří středních škol v Čechách a na Moravě. Vzhledem k zaměření je publikace určena vedoucím učitelům odborného výcviku, resp. těm zaměstnancům škol, kteří mají na starosti právě zajištění praktického vyučování a jiné formy spolupráce se zaměstnavateli.</p>
Stáhnout Příprava žáků ke vstupu na trh práceZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ34-56-L/51, 34-57-H/01, 34-42-M/01, 34-41-L/51, 34-41-M/01, 34-53-H/01, 34-53-L/01, 34-57-L/01, 34-52-H/01, 34-52-L/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikmetodické publikace a učební materiály, z praxe škol
<p>Publikace pro skupinu oborů 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie. Publikace zahrnuje dva pohledy na přípravu žáků ke vstupu na trh práce: jeden z hlediska studia v oborech kategorie dosaženého vzdělání H &minus; střední odborné vzdělání s výučním listem a L &minus; úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou, druhý pak z hlediska přípravy žáků v oborech kategorie dosaženého vzdělání M &minus; úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení). Publikace je určena učitelům odborných předmětů, zástupcům ředitele pro praktické vyučování a dalším zaměstnancům školy, kteří zajišťují praktické vyučování nebo se na něm jiným způsobem podílejí. Zároveň je ale tato příručka určena i sociálním partnerům školy, resp. potenciálním zaměstnavatelům absolventů v oborech vzdělání skupiny oborů 34, protože publikace poskytuje základní vhled do sociálně-pedagogických aspektů, obsahové náplně a organizace odborného vzdělávání. Autorský kolektiv: PaedDr. Jiří Cikán, Vladimír Lukeš. Publikace je součástí edice Z praxe škol.</p>
Stáhnout Evaluační nástroje k ověřování odborných kompetencí žáků se zdravotním postiženímZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ32-52-H/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikmetodický inspiromat, odborný výcvik, metodické publikace a učební materiály
Publikace je určena především učitelům žáků se zdravotním handicapem, ale využijí ji i zaměstnavatelé, kteří s těmito žáky v rámci odborného výcviku pracují. První, obecnější část se zaměřuje na problematiku tělesného postižení a na legislativní rámec vymezující oblast vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě toho popisuje přístup ke vzdělávání a hodnocení žáků se zdravotními problémy. Další části se věnují dané problematice vždy s ohledem na obor vzdělání 33-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží. Závěrečná část je věnována vytváření evaluačních nástrojů k ověření odborných kompetencí. Účelem těchto nástrojů má být nejen vyhodnocení výsledků vzdělávání, ale i poskytnutí zpětné vazby žákovi. Autorský kolektiv: Ing. Pavla Mikušková, Mgr. Kateřina Podalová, Mgr. Jiří Homola. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.
Stáhnout Spolupráce škol a firem v oborech vzdělání Cukrář a PekařZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ29-54-H/01, 29-53-H/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikmetodický inspiromat, odborný výcvik, metodické publikace a učební materiály
Publikace popisuje reálné zkušenosti dvou škol, SŠ hotelové a služeb v Kroměříži a SOU gastronomie a podnikání v Praze. Věnuje se především zajištění a realizaci odborného výcviku, dále aspektu technologického vybavení a také vzdělávání učitelů při využití sociálních partnerů. Publikace je určena především zástupcům škol, kteří organizují odborný výcvik (tedy např. zástupcům ředitele pro praktické vyučování), ale i přímo učitelům odborného výcviku; dále všem těm učitelům, kteří mají ambici dále se vzdělávat a zůstávat v kontaktu s rychlým vývojem technologií. Zároveň by publikaci mohli využít i zástupci zaměstnavatelů, kteří se věnují odbornému výcviku žáků nebo obecně přicházejí do styku se školským prostředím. Autorský kolektiv: Ing. Libuše Hajná, Ing. Petr Hajný, Mgr. Jana Vašinová, Ing. Zdeňka Matoušová. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.
Stáhnout Kaučuky, jejich zpracování a využití v průmysluZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ28-52-H/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikodborný výcvik, metodické publikace a učební materiály, z praxe škol
Publikace je určena pro žáky prvního ročníku oboru vzdělání Chemik, kód oboru 28-52-H/01. Seznámí žáky interaktivní formou s informacemi o výrobě kaučuku, jeho zpracování a nejběžnějšího využití, tzn. výrobě pneumatik. Skládá se z pěti navazujících prezentací. Úvodní prezentace se věnuje věnovat původu kaučuku a kaučukodárným rostlinám. Druhá prezentace uvádí způsob zpracování kaučuku prostřednictvím míchání směsí. Třetí, čtvrtá a pátá publikace se zaměřují na výrobu pneumatik. Publikaci je vhodné doplnit exkurzí do výrobní firmy, která upevní vědomosti nabyté při výuce. Autorský kolektiv: Ing. Emil Vašíček, Ing. Miroslav Vičánek Publikace je součástí edice Praxe škol.