Titulka » Titulní strana Pospolu » Výstupy projektu

Přehled výstupů

Skupina oborůOborKrajTypFormaAutorTagy
Zrušit filtr
Nalezeno: 22
1 2 3 > >>
Název materiáluAnotace AutorOborKrajFormaTagy
Seřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupně
Stáhnout Česko-anglický a anglicko-český odborný slovníkZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍCelorepubliková působnostOdborný výcvikodborný výcvik, odborná praxe, metodické publikace a učební materiály, výuka odborného cizího jazyka, z praxe škol
<p>Česko-anglický a anglicko-český odborný slovník je určen zejména pro skupinu oborů vzdělání Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a skupinu oborů vzdělání Stavebnictví, kartografie a geodézie, částečně využitelný je i při výuce strojírenských oborů. Jeho využití je možné jak při výuce anglického jazyka, tak i při výuce odborných předmětů. Slovník podporuje zlepšování odborné angličtiny ve výuce. Autorský kolektiv: Ing. Jaroslav Kukla, Ing. Dana Černá. Publikace je součástí edice Z praxe škol.</p>
Stáhnout Dopravní prostředky, stroje pro dopravu a montážZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ23-65-H/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikodborný výcvik, metodické publikace a učební materiály, z praxe škol
Publikace je určena pro žáky třetího ročníku oboru vzdělání: 23-65-H/01 Strojník. Představuje žákům interaktivní formou jednotlivé mechanismy, jejich funkce, použití a složení. Zabývá se i principy správné údržby těchto složitých a drahých mechanismů. Publikace je koncipována jako výukový materiál, který lze použít i prostřednictvím zobrazení na interaktivní tabuli. Pro větší názornost je doplněna řadou schémat a zobrazení. Publikaci je vhodné doplnit exkurzí na stavbu, která upevní vědomosti nabyté při výuce. Autorský kolektiv: Ing. Aleš Loveček, Zdeněk Brzobohatý. Publikace je součástí edice Z praxe škol.
Stáhnout Evaluační nástroje k ověřování odborných kompetencí žáků se zdravotním postiženímZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ32-52-H/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikmetodický inspiromat, odborný výcvik, metodické publikace a učební materiály
Publikace je určena především učitelům žáků se zdravotním handicapem, ale využijí ji i zaměstnavatelé, kteří s těmito žáky v rámci odborného výcviku pracují. První, obecnější část se zaměřuje na problematiku tělesného postižení a na legislativní rámec vymezující oblast vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě toho popisuje přístup ke vzdělávání a hodnocení žáků se zdravotními problémy. Další části se věnují dané problematice vždy s ohledem na obor vzdělání 33-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží. Závěrečná část je věnována vytváření evaluačních nástrojů k ověření odborných kompetencí. Účelem těchto nástrojů má být nejen vyhodnocení výsledků vzdělávání, ale i poskytnutí zpětné vazby žákovi. Autorský kolektiv: Ing. Pavla Mikušková, Mgr. Kateřina Podalová, Mgr. Jiří Homola. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.
Stáhnout Inspiromat pro technické oboryZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ21-52-H/01, 18-20-M/01, 23-45-L/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikmetodický inspiromat, odborný výcvik, metodické publikace a učební materiály
<p>Publikace je zpracována jako metodický inspiromat a je určena pedagogům a žákům z širšího spektra oborů. Skládá se ze tří částí zaměřených na obory vzdělání informační technologie, strojírenství a hutnictví: 1. část je určena pro žáky prvních až čtvrtých ročníků oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, obsahuje prezentaci &bdquo;Bezdrátové sítě&ldquo; a materiál určený pro interaktivní tabuli &bdquo;Aktivní a pasivní propojovací prvky&ldquo;; 2. část je určena pro žáky prvního ročníku oboru vzdělání 21-52-H/01 Hutník, obsahuje prezentaci &bdquo;Tavba železa ve vysoké peci&ldquo;; 3. část je určena pro žáky skupiny oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, obsahuje materiál pro interaktivní tabuli &bdquo;Pilování rovinných ploch&ldquo;, který je určen pro žáky prvních ročníků technických oborů, dále materiál pro interaktivní tabuli &bdquo;Ostatní nekovové materiály&ldquo; určený pro žáky druhého ročníku oboru vzdělání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a prezentaci &bdquo;Výkresy&ldquo; pro žáky prvních až čtvrtých ročníků stejného oboru vzdělání. Autorský kolektiv: Josef Petr, Marian Kubala, Ing. Milena Vilímková, Ing. Petr Voborník, PhD., Mgr. Josef Ležal, Mgr. Helena Mitwallyová. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.</p>
Stáhnout Instruktor 2015Zobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍCelorepubliková působnostOdborný výcvikvelké firmy, malé a střední firmy, standardy odborného výcviku
V rámci projektu Pospolu byla v prosinci 2014 vyhlášena Cena Pospolu pro instruktora ve firmě, a to ve dvou kategoriích – v kategorii 1 pro firmy a školy zapojené do projektu Pospolu a v kategorii 2 pro firmy a školy mimo něj. Dohromady se sešlo 21 nominací na tuto cenu. Zaslané příběhy nominovaných instruktorů a jejich hodnocení žáky a zástupci firem a škol najdete v publikaci Instruktor 2015, jenž vyšla u příležitosti závěrečné konference Pospolu (14. května 2015 v Praze) a je součástí zapojení se Pospolu do kampaně Roku průmyslu a technického vzdělávání. Jedná se o ocenění nikoliv finanční, ale především o společenské uznání, vyjádření úcty, obdivu a poděkování všem nominovaným instruktorům za to, že dělají dobrou, smysluplnou a společensky významnou práci. Autorský kolektiv: Taťána Vencovská, Martina Kaňáková, Lenka Bečvářová Editace a redakce: Lucie Šnajdrová, Lenka Bečvářová, Pavla Kudělková Grafický návrh obálky a zlom: Michaela Houdková Jazyková korektura: Petra Tonhauserová Fotografie na titulní straně byly pořízeny v prostorách firmy AUTO JAROV, spol. s r. o. Vydal Národní ústav pro vzdělávání Praha 2015 ISBN 978-80-7481-095-4
Stáhnout Jak připravit žáky na reálné pracovní prostředí. Návrh metodiky odborného výcviku.Zobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ66-51-H/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikmetodický inspiromat, odborný výcvik, metodické publikace a učební materiály
<p>Publikace je zaměřena na profesní přípravu žáků oborů vzdělání skupiny 66 Obchod, kategorie dosaženého vzdělání H. Principy a metody obsažené v publikaci jsou demonstrovány na oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač. Je určena učitelům odborných předmětů a učitelům odborného výcviku. Některé části mohou využít i zástupci zaměstnavatelů, kteří mají na starosti komunikaci se školami nebo přímo výuku žáků (instruktoři), nicméně publikace cílí primárně na školy. Záměrem publikace je představit návody a příklady efektivního plánování, přípravy, realizace a hodnocení odborného výcviku, a tím dosáhnout lepší připravenosti absolventů na vstup do reálného pracovního prostředí. Autoři: Ing. Lydia Čistá, Mgr. Mojmír Novotný. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.</p>
Stáhnout Kaučuky, jejich zpracování a využití v průmysluZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ28-52-H/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikodborný výcvik, metodické publikace a učební materiály, z praxe škol
Publikace je určena pro žáky prvního ročníku oboru vzdělání Chemik, kód oboru 28-52-H/01. Seznámí žáky interaktivní formou s informacemi o výrobě kaučuku, jeho zpracování a nejběžnějšího využití, tzn. výrobě pneumatik. Skládá se z pěti navazujících prezentací. Úvodní prezentace se věnuje věnovat původu kaučuku a kaučukodárným rostlinám. Druhá prezentace uvádí způsob zpracování kaučuku prostřednictvím míchání směsí. Třetí, čtvrtá a pátá publikace se zaměřují na výrobu pneumatik. Publikaci je vhodné doplnit exkurzí do výrobní firmy, která upevní vědomosti nabyté při výuce. Autorský kolektiv: Ing. Emil Vašíček, Ing. Miroslav Vičánek Publikace je součástí edice Praxe škol.
Stáhnout Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelůZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍCelorepubliková působnostOdborný výcvik
Publikace Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelů vznikla jako informativní materiál na podporu spolupráce mezi školami a firmami ve středních a odborných školách. Zabývá se problematikou zajištění činností mezi školami a firmami z pozice koordinátora, možnostmi financování této pozice ve škole a formami spolupráce.
Stáhnout Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firemZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍCelorepubliková působnostOdborný výcvikECVET, velké firmy, malé a střední firmy, standardy odborného výcviku
<p>Publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu &ndash; Podpora spolupráce škol a firem, který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Publikace shrnuje principy rozvoje spolupráce řešené v modelech spolupráce škol a zaměstnavatelů. Jejím hlavním smyslem je usnadnění a případné zkvalitnění aktivní spolupráce škol a zaměstnavatelů v procesech odborného vzdělávání tam, kde je tato spolupráce již určitým způsobem navázána. Zároveň přináší potenciální metodické návody a postupy v oblasti spolupráce pro subjekty, které se k navázání spolupráce teprve připravují nebo o ní uvažují. Více informací o projektu najdete na www.projektpospolu.cz. Autorský kolektiv: Mgr. Petr Naske, Ing. Taťána Vencovská, - Ing. Eva Rathouská Grmelová, Ing. Filip Vencovský, PhDr. Helena Denková, Mgr. František Brož. Konzultace: PhDr. Viola Horská. Oponentura: Ing. Jiří Zajíček, Ing. Petr Jadrný, PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc., Ing. Drahoslav Matonoha, RNDr. Jana Krauseová. Editor: Mgr. František Brož. Jazyková korektura: PhDr. Pavla Brožová. Grafická úprava: Michaela Houdková. Redakce: Lucie Šnajdrová Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Praha 2015 ISBN 978-80-7481-099-2</p>
Stáhnout Metodické materiály pro obory vzdělání Kadeřník, Kosmetické služby, Vlasová kosmetikaZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ69-51-H/01, 69-41-L/01Celorepubliková působnostOdborný výcvikmetodický inspiromat, odborný výcvik, metodické publikace a učební materiály
Publikace je určena učitelům středních škol skupiny oborů 69 Osobní a provozní služby, tedy oborů kadeřník, kosmetické služby a vlasová kosmetika. Je zaměřena na výuku nových trendů a na to, jak se tyto trendy promítají do požadavků zaměstnavatelů na absolventy. Součástí publikace je i dotazníkové šetření zjišťující názory zákazníků a přinášející náměty, proč a jak obdobná šetření se žáky provádět. Závěr publikace je věnován prezentaci škol a jejich žáků na veřejnosti, portfoliím a soutěžím. Autoři publikace: Mgr. Světlana Voborníková, Lucie Císařová. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.