Titulka » Titulní strana Pospolu » Výstupy projektu

Přehled výstupů

Skupina oborůOborKrajTypFormaAutorTagy
Zrušit filtr
Nalezeno: 8
Název materiáluAnotace AutorOborKrajFormaTagy
Seřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupně
Otevřít Příklad dobré praxe - Systém zajišťování kvality odborného výcviku/odborné praxe, PrahaZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední průmyslová škola dopravní, a. s.66-52-H/01, 66-41-L/01Hlavní město PrahaOdborný výcvik, Odborná praxemetodické vedení instruktorů, podnikové standardy, propojení školy a firmy, školní vzdělávací program
Projekt Pospolu ve svých opatřeních doporučuje zaměřit se na podporu systému zajišťování kvality odborného výcviku (OV) a odborné praxe (OP) nejen ve firmách. To znamená vyžadovat od škol přípravu konkrétních plánů spolupráce se sociálními partnery formou dodatku ke školnímu vzdělávacímu programu (ŠVP), stanovit povinné náležitosti dokumentace pro hodnocení výsledků žáků v OV/OP na bázi kompetencí (včetně portfolia kompetencí, firemních dokladů, dokladů ECVET pro národní mobilitu a EUROPASS dodatků), podpořit vznik vzorových formulářů, zajistit kvalitu firemních pracovišť. Tento příklad dobré praxe ilustruje, jakým způsobem konkrétní škola realizuje praktické vyučování v souladu s výše uvedeným doporučením. Popis tohoto případu je součástí publikace Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání viz odkaz níže.
Otevřít Příklad dobré praxe - Posílení kariérového poradenství na ZŠ a SŠ, OlomoucZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 7966-41-L/01Olomoucký krajškolní informační a poradenské centrum
Projekt Pospolu doporučuje posílení kariérového poradenství. To znamená: - metodicky a finančně podpořit kvalitu kariérového vzdělávání žáků na ZŠ i SŠ, jeho koordinaci se službami kariérového poradenství, a to vše ve spolupráci se zaměstnavateli; - podpořit pozici kariérového poradce ve škole – implementací konceptu školního poradenského pracoviště (ŠPP), kde některé činnosti výchovného poradce přebírá školní psycholog nebo speciální pedagog, vyřešit finanční podporu ŠPP a zajistit odpovídající kvalifikovanost kariérového poradce (např. PK NSK Kariérový poradce); - podpořit integrovaný systém kariérové poradenství, do kterého jsou zapojeny subjekty ze sféry vzdělávání a zaměstnanosti, na národní, regionální úrovni, podpořit koordinaci školních a školských poradenských služeb v oblasti kariérového poradenství. Tento příklad dobré praxe ilustruje, jakým způsobem se konkrétní škola realizuje v souladu s výše uvedenými doporučeními. Popis tohoto případu je součástí publikace Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání viz odkaz níže.
Otevřít Příklad dobré praxe - Modernizace pojetí všeobecného vzdělávání v odborném školstvíZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 7966-41-L/01Olomoucký krajaplikované učivo v matematice, aplikované učivo ve fyzice, propojení výuky všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů, výuka odborného cizího jazyka
Projekt Pospolu ve svých opatřeních doporučuje modernizaci pojetí všeobecného vzdělávání v odborném školství ve smyslu důrazu na základní gramotnosti a klíčové kompetence podporující uplatnění nejen v pracovním životě. Tento příklad dobré praxe ilustruje, jakým způsobem konkrétní škola realizuje praktické vyučování v souladu s výše uvedeným doporučením. Popis tohoto případu je součástí publikace Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání viz odkaz níže.
Stáhnout Prodavač (66-51-H/01) - případová studieZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace66-51-H/01Jihomoravský krajOdborný výcvik, Závěrečná zkouška
Případová studie popisuje zkušenosti Střední školy potravinářské, obchodu a služeb Brno ve spolupráci s firmami Datart International, a. s. a Baumax ČR. Stav informací je platný ke dni 14.3.2014. Vzdělávání je zaměřeno na prodej zboží se specializací na prodej elektrotechnického zboží - ŠVP Specialista prodeje elektrotechnického zboží. Cílem je co nejvíce včlenit žáky do reálného prostředí maloobchodní jednotky, umožnit procvičování veškerých vědomostí, dovedností a návyků získaných v teoretickém vyučování a na odborných učebnách odborného výcviku. Vyzkoušet si a naučit se správné komunikaci se zákazníky, spolupráci s dospělými zaměstnanci – spolupracovníky, získat informace o vnitřním řádu firmy, etický kodex prodavače, odborné znalosti o prodávaném sortimentu. Cílem spolupráce s individuálními pracovišti je následné uplatnění absolventa na trhu práce v profesi prodavač a v dalších obchodně provozních funkcích již s určitými zkušenostmi a praxí v reálném prostředí maloobchodu.
Stáhnout Prodavač (66-51-H/01) - případová studieZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 140466-51-H/01Středočeský krajZávěrečná zkouškazávěrečná zkouška
<p>Případová studie popisuje zkušenosti SOŠ a SOU Beroun - Hlinky s firmou POGRR s.r.o. a firmou ROSSMANN, spol. s r.o. Praha. Pojednává o spolupráci při zajištění praktické závěrečné zkoušky.</p>
Stáhnout Organizace a zajištění odborného výcviku žáků ve firmě JEDNOTA, spotřební družstvo České BudějoviceZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 966-51-H/01Jihočeský krajOdborný výcvikodborný výcvik
<p>Případová studie popisuje zkušenosti Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 ve spolupráci s firmou JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice. Stav informací je platný ke dni 30. 11. 2015, pro obor vzděláváni 66-51-H/01 Prodavač (ŠVP Prodavač &ndash; smíšené zboží). Odborný výcvik žáků je realizován tak, aby žáci v reálném prostředí firmy získali vědomosti a dovednosti, které se uplatní při výkonu povolání prodavače v pozici zaměstnanců velkých i malých provozoven. Po získání nezbytné praxe jsou připraveni se uplatnit i jako podnikatelé v malých obchodních firmách a živnostech. Cílem odborného výcviku je tedy připravit žáky na vstup do praxe v reálném prostředí, kde si upevní veškeré znalosti získané v teoretickém vyučování. Žáci mají možnost naučit se správně komunikovat se zákazníky, upevnit si odborné znalosti sortimentu prodávaného zboží a získat osobní zkušenosti z prostředí obchodu.</p>
Stáhnout Operátor skladování (66-53-H/01) - případová studieZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 76266-53-H/01Středočeský krajOdborný výcvik
Případová studie popisuje zkušenosti Střední odborné školy a středního odborného učiliště Mladá Boleslav ve spolupráci s OBI Česká republika a Penny Market Mladá Boleslav. Stav informací je platný ke dni 19.3.2014. Na odborném výcviku si žáci ověří teoretické znalosti daného oboru v praxi a jejich další rozvoj se zaměřením na budoucí zkrácení adaptačního procesu ve firmě. Práce s konkrétním sortimentem zboží (stavebniny, dřevo, nářadí, sanita, barvy a laky, domácí potřeby, elektro, autodoplňky, vnitřní a venkovní zahrada). Rozvoj pracovních dovedností a návyků, práce v kolektivu, uvědomění si náplně a návaznost jednotlivých činností ve skladech.
Stáhnout Obchodník (66-41-L/01) - případová studieZobrazit/skrýt anotaci
PS
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace66-41-L/01Jihomoravský krajOdborný výcvik, Odborná praxe
Případová studie popisuje zkušenosti Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno ve spolupráci se společnostmi Globus ČR, k.s. a Albert Hypermarket Brno. Stav informací je platný ke dni 14.3.2014. Odborná praxe je realizována tak, aby žáci získali představu o reálném prostředí obchodně provozní jednotky, osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti, osvojili si etický kodex ve firmě, naučili se jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování a využili technologické vybavení firmy. Cílem odborného výcviku je připravit žáky na vstup do praxe a vychovat z žáka obchodníka, který bude připraven vykonávat kompletní obchodní činnost podniku, obchodně provozní a podnikatelské funkce. Předmět odborný výcvik klade důraz na vedení žáka k poctivosti, přesnosti, ke slušnému chování a ochotě, podnikatelské etice, komunikačním dovednostem, k dodržování hygienických, bezpečnostních, právních a jiných norem týkajících se zabezpečení obchodního provozu, dodržování práv spotřebitele a pracovně právních vztahů.